Kultūros paveldo apsauga

Kultūros paveldo apsauga yra vienas svarbiausių Kuršių nerijos nacionalinio parko steigimo tikslų. Išskirtinės visuotinės Kuršių nerijos vertės apraše teigiama, jog viena svarbiausių vertybių yra vientisumas ir autentiškumas, kad “nerija pasižymi išskirtinių gamtos ir kultūros paveldo vertybių gausa ir yra išlaikiusi savo visuomeninę ir kultūrinę svarbą“. 

“Kuršių nerijos kultūrinio kraštovaizdžio gyvumą, atmosferą ir išskirtinumą išryškina autentiški vietinio nematerialaus paveldo elementai. Jie apima jūrinį kultūros paveldą, tradicinius amatus, folklorą ir meno tradicijas, etnografinius žvejų gyvensenos elementus, išskirtinius apsauginio pajūrio ir didžiojo kopagūbrio tvarkymo bei miško priežiūros būdus, taip pat nuo XIX a. susiklosčiusias darnios rekreacinės veiklos ir kultūrinio poilsio tradicijas”.

Apie pavojų tradicijoms ir kultūros paveldo išlikimui kalbėjo Nidos mokyklos mokytojas H. Fuchsas dar 1926 m., o 1928 m. buvo sukurta pirmoji statybų policija ir tautinio kostiumo draugija, siekianti išsaugoti kuršininkų palikimą ir sustabdyti kičo veržimasi į šį unikalų kraštą. Kviečiame visus pažinti autentiškas Kuršių nerijos vertybes ir, kiek tik galite, prisidėti prie jų saugojimo.

Uždaviniu išsaugoti Kultūros paveldą, KNNP direkcija dalinasi su Kultūros paveldo departamentu, Neringos ir Klaipėdos savivaldybėmis, Neringos muziejais, Nidos Kultūros ir turizmo informacijos centru “Agila”, L. Rėzos kultūros centru, etninio meno kolektyvais, asmeninėmis iniciatyvomis.
Direkcija daug dėmesio skiria savitam architektūros paveldui derindama projektus, teikdama informaciją, rengdama leidinius, dalyvaudama įvairiuose renginiuose, viešindama gerus pavyzdžius. 

•    Ypatingas dėmesys paskutiniais metais skiriamas žvejo sodyboms, jų apželdinimui tradiciniams darželiams ir tradiciniams augalams (daugiau inf.: https://nerija.lrv.lt/lt/vietos-gyventojams/kaip-apzeldinti-ir-tvarkyti-sodybas ir https://nerija.lrv.lt/lt/apie-nacionalini-parka/kulturos-paveldas/savita-architektura/zveju-namai )

•    Įvairiais būdais skatiname tiek vietinius gyventojus, tiek parko lankytojus pažinti šio krašto istoriją, etninį paveldą. Tam pasitelkiame Kuršių nerijos žinovus ir ekspertus, leidžiame knygas ir leidinius. Daugiau apie juos rasite čia: https://nerija.lrv.lt/lt/lankytojams/ka-pazinti-su-mumis/leidiniai 

•    Direkcijos specialistai rengia įvairias edukacijas kultūros paveldo temomis, su kuriomis galite susipažinti: https://nerija.lrv.lt/lt/lankytojams/ka-pazinti-su-mumis/edukacijos-apie-vilas-kaukus-ir-uzpustytus-kaimus

•    Siūlome ekskursijas, kurios įdomiai bei kūrybiškai atskleidžia krašto istoriją. Itin populiarios - ekskursijos su vietiniu, kuriose apie architektūros ypatumus, senąsias ir dabartines  tradicijas pasakoja Nidoje gyvenančios ir direkcijoje dirbančios Aušra ir Gražina.

Su Nidos kurorto aukso amžiumi įdomiai ir linksmai supažindina direkcijos iniciatyva sukurta  teatralizuota ekskursija, kurioje “artistai” yra direkcijos darbuotojai ir vietos gyventojai, vaidinantys  apie 1926 m. Nidoje gyvenusius kuršininkus, poilsiautojas iš Berlyno, Nidos mokyklos mokytoją Frau Fuchs, Nidos dailininkų kolonijos svečių pamėgto viešbučio šeimininko dukrą Hedvig Blode, dailininką Fritcą Nienhamerį ir kt.

•    Siekiant išsaugoti kultūros tradicijas direkcija organizuoja renginius arba prisideda prie jų kaip partneriai. KNNP direkcija organizuoja Europos paveldo dienas, kurių temas kasmet parenka Kultūros paveldo departamentas. 

Tradicinis, kasmetinis  direkcijos rengiamas renginys – tradicinis nendrinių skulptūrų simpoziumas ir Baltų vienybės bei Rudens lygiadienio šventė – rugsėjo 22 d., kuomet skulptūros iškilmingai sudeginamos. 

Direkcija prisideda prie kasmetinių didžiųjų renginių, susijusių su kultūros paveldu, organizavimo: tarptautinio folkloro festivalio “Tek saulužė ant maračių” (organizatoriai KTIC “Agila”), “Senųjų amatų dienos” (organizatoriai Neringos muziejai), “Akmens amžiaus dienos” (organizatoriai VšĮ “Akiračiai”) ir kt. •    Direkcija, siekdama informuoti visuomenę apie Kuršių nerijos istoriją, tradicijas bei paveldą organizuoja susitikimus ir konferencijas. Vienas ryškiausių 2020 m. renginių – tarptautinė konferencija “Bendros paveldas -  bendros žinios: kultūrinis kraštovaizdis praeityje ir dabar”, skirta UNESCO dvidešimtmečiui paminėti. Konferencijos pranešimai iš Lietuvos, Vokietijos, Rusijos atskleidė dar nežinomus faktus apie neriją, jų įrašus galite rasti mūsų youtube paskyroje

Atnaujinimo data: 2023-10-19