Kur ir kaip reklamuoti savo verslą?

PRIMENAME 
Reklama turi būti matoma, tačiau ji turi prisidėti prie nacionalinio parko ir Neringos kurorto įvaizdžio kūrimo, todėl turi būti estetiška ir derėti prie aplinkos.
Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano nuostatuose įtvirtinta, kad nacionaliniame parke yra reguliuojamas reklamos naudojimas. Tiek Neringos gyvenviečių, tiek Smiltynės senosiose dalyse yra įkurti urbanistiniai draustiniai, jos įrašytos į nekilnojamojo kultūros paveldo registrą, todėl tose dalyse reklamai yra taikomi griežtesni apribojimai. 
Paslaugas, ypač susijusias su kurorto tradicijomis (apgyvendinimas, maitinimas, žuvies rūkymas ir prekyba, ekologiškų transporto priemonių nuoma ir pan.), prašome reklamuoti tinkamomis priemonėmis ir tinkamose vietose. 
RAGINAME 
•    Skelbimus ir plakatus su paslaugų reklama kabinti tik tose vietose, kurios buvo suderintos reklamos projekte.
•    Urbanistinių draustinių teritorijose neįrenginėti reklamos, kuri nėra susijusi su tradiciniais verslais ar Kuršių nerijai būdingomis paslaugomis.
•    Mažinti spausdintos (dalomosios) reklamos kiekį arba ją gaminti iš aplinkai draugiškų medžiagų (pvz., perdirbto popieriaus).
•    Reklamoje naudoti Kuršių nerijos simboliką, būdingas medžiagas ir spalvas, vengti plastmasės, fluorescensinių dažų, ryškaus neoninio apšvietimo.
INFORMUOJAME
•    Reklamos įrengimą reglamentuoja Reklamos įstatymas ir kiti teisės aktai, pateikti „Išorinės reklamos projektų tikrinimas ir derinimas“ administracinės paslaugos apraše. Nuoroda: https://nerija.lrv.lt/lt/paslaugos/teikiamos-paslaugos
•    Norėdami įrengti išorinę reklamą, bet kokiu atveju reklamos projektą turite suderinti su Neringos arba Klaipėdos savivaldybių administracijomis, KNNP direkcija ir, jei reklama yra kultūros paveldo teritorijoje, su Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriumi. 
•    Prašymo forma ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, yra nurodyti „Išorinės reklamos projektų tikrinimas ir derinimas“ apraše. Nuoroda: https://nerija.lrv.lt/lt/paslaugos/teikiamos-paslaugos
Dėl reklamos derinimo kreipkitės į Kraštovaizdžio apsaugos skyrių: [email protected] arba tel. Nr. 8 656 35027. Gyventojus, užfiksavusius galimai neteisėtai įrengtus reklaminius stendus, skydus ir pan., prašome mus informuoti tel. Nr. 8 469 51224 arba el. paštu [email protected].
Sužinokite daugiau:
Reklamos istatymas
Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamentas
Kuršių nerijos nacionalinio parko Tvarkymo planas
Leidimų įrengti išorinę reklamą Neringos savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašas
Klaipėdos miesto vizualinės informacijos bei išorinės reklamos specialusis planas. Patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimu Nr. T2-267
LR Kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-138 „Dėl reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių“

Atnaujinimo data: 2023-10-19