Kaip galiu nukirsti medį ar krūmą?

PRIMENAME
Želdinius ir želdynus tiek savo sklype, tiek miesto erdvėse būtina išsaugoti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus.
Visi medžiai ir krūmai, augantys nacionalinio parko teritorijoje ir ne miškų ūkio paskirties žemėje, kurių skersmuo 1,3 metrų aukštyje yra 12 cm ir daugiau, yra saugotini, išskyrus vaismedžius, vaiskrūmius ar natūraliai išaugusius krūmus. Todėl net ir nuomojamame žemės sklype visų saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, genėjimui ar perkėlimui reikalingas leidimas. 
RAGINAME
•    Tausoti žaliąjį nerijos gyvenviečių rūbą ir rūpintis juo pagal galiojančias Neringos ir Klaipėdos savivaldybių želdynų ir želdinių apsaugos taisykles.
•    Prieš sodindami medį savo kieme, tinkamai parinkti jam vietą, visada gerai pagalvoti, ar po kelių metų jis neužstos šviesos ir neužgoš vaizdo. 
•    Prieš pasirenkant medžius, krūmus, kitus kiemo augalus raginame konsultuotis su direkcijos specialistais – bendradarbiaudami su Klaipėdos botanikos sodo darbuotojais padėsime surasti geriausius sprendimus.
INFORMUOJAME
Želdinių ir želdynų apsaugos, tvarkymo, želdinių veisimo valdymą vykdo savivaldybės pagal savivaldybių tarybų patvirtintas taisykles. Pavojingų ir nepageidaujamų želdinių šalinimui ar tvarkymui leidimus išduoda savivaldybių administracijos, todėl, norėdami nukirsti medį, pirmiausiai turite kreiptis ten. 

Leidimo medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui nereikia, kai jie auga ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių. Be leidimo galima šalinti (kirsti) vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išverstus, nulaužtus medžius, genėti medžius, kai jie kelia pavojų žmonėms, pastatams ir statiniams ar eismui. Tokiu atveju leidimas išduodamas per 5 darbo dienas, jau įvykdžius darbus.

Miestuose negali būti vykdomi medžių kirtimo darbai nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. dėl paukščių perėjimo, išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. Draudimas genėti netaikomas, jeigu genimos ne didesnės kaip 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakos.

Išsamią informaciją apie želdynų tvarkymą, taisykles ir prašymo formą rasite:
-    Neringos savivaldybės interneto svetainėje: https://www.neringa.lt/go.php/Zeldiniu_tvarkymas425
-    Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (aktualu Smiltynei): https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/aplinkos-apsauga/zeldiniu-apsauga/8591
Daugiau informacijos suteiks Biologinės įvairovės skyrius [email protected] arba tel. nr. 8604 85986. Pastebėjus galimai neteisėtai kertamus želdinius, prašome mus informuoti tel. nr. 8 469 51224 arba el. paštu [email protected].

Atnaujinimo data: 2023-10-19