Kaip legaliai statyti ir rekonstruoti?

PRIMENAME
Kuršių nerija yra viena vertingiausių ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio teritorijų. Čia saugoma dešimtys kultūros paveldo objektų, atskiri pastatai, jų kompleksai, tačiau didžiausią vertę turi per šimtmečius susiformavęs kraštovaizdis, pastatų ir gamtinės aplinkos dermė. Namai čia yra integrali aplinkos dalis, kuria žavisi Kuršių nerijos lankytojai, todėl mediniai žvejo namai ir kiti sodybų statiniai yra ypač saugotini, nes kitur jie nėra išlikę.
RAGINAME
•    Prieš atlikdami bet kokį statybinį darbą ar veiksmą, kuris pakeistų pastato ar kiemo statinių išorinius parametrus ir jų vaizdą, išsiaiškinti, kokiais teisės aktais reikia vadovautis, ir įsitikinti, kad viską darote pagal nustatytus reikalavimus.
•    Dėl norimų atlikti statybinių darbų konsultuotis su savivaldybių Architektūros skyrių, Kuršių nerijos nacionalinio parko Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus specialistais, architektais.
•    Susipažinti su leidinio „Kuršių nerijos tradicinė architektūra: studija ir rekomendacijos pastatų savininkams ir statytojams“ rekomendacijomis, kaip projekte suderinti statytojo poreikius, tradicinės architektūros ir šiuolaikinio gyvenimo reikmes.
INFORMUOJAME
•    KNNP direkcija atlieka visų statybos (statinio(-ių) statybos, rekonstrukcijos, remonto) projektų derinimą informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Jei statinio (-ių) projektas nėra suderintas, t.y. nėra gautas statybą leidžiantis dokumentas, vykdomi statybiniai darbai bus laikomi neteisėta statyba, kuriai yra taikomi atitinkami teisės aktai. 
•    Statinio projektuotoju (projekto rengėju) gali būti Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, turintys Statybos įstatymo nustatytą teisę užsiimti statinio projektavimu. Todėl gyventojai, norintys atlikti statybinius darbus, pirmiausiai turi kreiptis į projektuotoją (architektą), kuris parengtų reikiamą projektą.
•    Iki projekto rengimo pradžios statytojas turi būti išsinuomojęs žemės sklypą (jo dalį), t. y. sudaręs žemės nuomos sutartį su valstybinės žemės nuomotoju – Nacionaline žemės tarnyba.
Daugiau informacijos suteiks Kraštovaizdžio apsaugos skyrius [email protected] arba tel. nr. 8 656 35027. Gyventojus, užfiksavusius galimai neteisėtas statybas ir rekonstrukcijas, prašome mus informuoti tel. nr. 8 469 51224 arba el. paštu [email protected].
Sužinokite daugiau:
Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamentas.
Teritorijų ir strateginio planavimo, statinių projektų ir kitų dokumentų rengimas ir nagrinėjimas

Atnaujinimo data: 2023-10-19