Renginių organizavimas

PRIMENAME
Kuršių nerija – ypatinga ir saugoma vieta. Todėl visų renginių organizatoriai turi susipažinti su galiojančia tvarka ir užtikrinti, kad jų dalyviai saugotų Kuršių nerijos gamtą laikydamiesi lankymosi joje taisyklių. Gamtoje turime elgtis atsakingai, nes ten mes esame tik svečiai ir neturime trukdyti tikriesiems jos gyventojams.
 

RAGINAME
● Rengti nedidelius renginius, nes masiniai renginiai trikdo gamtą ir ramybės ieškančius parko lankytojus.
● Vengti renginių organizavimo draustiniuose, o Naglių ir Grobšto gamtiniuose rezervatuose tai daryti draudžiama. Renginiams labiausiai tinka rekreacinės teritorijos – paplūdimiai, gyvenvietės, įrengtos poilsiavietės su laužavietėmis ir pan. 
● Neleisti garsios muzikos, ypač plaukiant mariose, kur garsas sklinda labai toli. Vietoj fejerverkų, helio balionų, oro žibintų ar konfeti tipo salvių rinktis gamtai draugiškesnius būdus, nes pastarosios teršia gamtą ir kelia pavojų gyvūnams.
● Rinktis ekologiškesnes priemones, nes renginiuose draudžiama naudoti vienkartines plastikines pakuotes ir gaminius.
●Naudotis įrengtomis poilsiavietėmis ir jose esančiomis laužavietėmis. Norint užkurti laužą poilsiaviečių laužavietėse, turite pranešti poilsiavietėje esančiame stende nurodytu telefono numeriu miškų priešgaisrinei tarnybai. Primename, kad alkoholį vartoti viešose vietose yra draudžiama.

INFORMUOJAME
●   Asmeninių švenčių organizatorius
Jeigu šventė vyksta be maitinimo ir nestatote laikinų statinių / įrenginių, galite surengti vestuvių ir kitų švenčių ceremonijas, jas fotografuoti ir filmuoti parko teritorijoje, išskyrus Naglių ir Grobšto gamtiniuose rezervatuose.
●   Viešų renginių organizatorius
Nacionalinio parko teritorijoje visiems viešiems renginiams yra reikalingas leidimas. Vieši renginiai – tai nedideli (iki 100 žmonių) ir masiniai (daugiau kaip 100 žmonių) renginiai. 
Komercinių renginių (daugiau kaip 100 žmonių) organizatoriai turi užtikrinti, kad jo dalyviai įsigytų vienkartinį valstybinio parko lankytojo bilietą ir taip prisidėtų prie nacionalinio parko vertybių išsaugojimo.  (2019 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl valstybinio parko ir Žuvinto biosferos rezervato lankytojo bilietų platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir DĖL VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-58 „DĖL VALSTYBINIO PARKO IR ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO LANKYTOJO BILIETŲ PLATINIMO, APSKAITOS IR SURINKTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO).

Renginių derinimas:

1.  Jeigu renginio vieta yra nacionalinio parko gyvenvietėje, susipažinkite su reikalavimais ir toliau jį derinkite su savivaldybių institucijomis: 
●  renginio vieta Neringos savivaldybėje – „Renginių organizavimo Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašas” ir kiti su renginių organizavimu susiję dokumentai. Daugiau inf.: https://www.neringa.lt/index.php?3508321525  
● renginio vieta Klaipėdos miesto savivaldybėje – „Leidimų rengti masinius viešuosius renginius išdavimas”. Daugiau inf.:  https://paslaugos.klaipeda.lt/categories/view/6522?catId=381 

2.    Jeigu norite organizuoti renginį nacionalinio parko gamtinėje aplinkoje: 
●   Užpildykite prašymo formą. Pateikite Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai el. paštu: [email protected]
●  Jeigu organizuojate sporto renginį nepažymėtomis trasomis, turite pateikti trasų žemėlapį. Daugiau inf.: https://nerija.lrv.lt/lt/renginiu-organizavimas/sporto-renginiu-organizatoriams

Dėl išsamesnės informacijos apie renginių derinimą galite kreiptis į Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos Biologinės įvairovės skyrių el. paštu: [email protected] arba tel. Nr. 8 604 85986,[email protected] arba tel. +370 469 51 224.

Atnaujinimo data: 2024-02-02