Pranešėjų apsauga

Praneškite apie Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija. 

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikoma pranešimu.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo gali tapti pranešėju kai tenkinamos šios sąlygos:

1. Yra ar buvo susiję darbo arba sutartiniais santykiais su:

 • Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
 •  Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija;
 •  Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija;
 •  Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija;
 •  Žemaitijos nacionalinio parko direkcija;
 •  Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija;
 •  Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija;
 • Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija;
 • Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija.

2. Pranešama apie įstaigoje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą:

 •  nusikalstamą veiką; 
 •  administracinį nusižengimą;   
 • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą; 
 • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą; 
 • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinojote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ar saugomų teritorijų direkcijomis.

.

 Apie pažeidimą galite pranešti vienu iš šių būdų:

 1. Atidarę  nuorodą Pranešk apie nusižengimus ir užpildę tiesioginio pranešimo pateikimo formą.
 2. Elektroniniu paštu: [email protected]. Norėdami išsiųsti pranešimą užpildykite formą „Pranešimas apie pažeidimą“.
 3. Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu: Antakalnio g. 25, Vilnius, ant voko nurodant žymą „Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos kompetentingam subjektui asmeniškai“.
 4. Tiesiogiai: Pateikti informaciją galite tiesiogiai atvykus į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos adresu Antakalnio g. 25, Vilnius.

       Kompetentingas subjektas – darbo grupė.

       Darbo grupės vadovas (-ė): Teisės ir personalo skyriaus vedėja Žydrė Stirbienė.

       Nariai:

       Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Manvydas Pilka;

        Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Sochacka. 

Apie galimus pažeidimus (rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, administracinius, tarnybinius nusižengimus ar darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius etikos normų ar kitus pažeidimus), kuriais pažeidžiamos ne tik visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, bet ir asmeniniai interesai galima pranešti pasitikėjimo linija: [email protected].  Visi asmenys tiek anonimiškai, tiek konfidencialiai neanomiškai gali pranešti apie Valstybinės saugomų teritorijų direkcijos prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus.

 

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-179 (2023 m. gegužės  25 d. įsakymo  Nr.V-46 redakcija) patvirtintas Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo tvarkos aprašas

Pranešimo apie pažeidimą forma.     

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022-08-10 įsakymu Nr. V-96 patvirtintas Pranešimų apie galimus pažeidimus Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžiose saugomų teritorijų direkcijose pateikimo elektroniniu būdu tvarkos aprašas

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Atnaujinimo data: 2024-05-22