Kaip gauti Kuršių nerijos produkto ženklą?

PRIMENAME 
Kuršių nerijos nacionalinio parko produkto ženklas yra skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, kurių verslai prisideda prie darnaus turizmo plėtros, kultūrinio ir gamtinio paveldo puoselėjimo, aplinkai palankesnės veiklos ir vietos bendruomenės gerovės. 
Šis ženklas padės lankytojams geriau pasirinkti, o vietos žmonėms - tapti labiau matomais rinkoje, nes ženklas užtikrina kokybę ir puoselėjamas saugomas vertybes. Saugomų teritorijų produkto ženklas yra viešinimas nacionaliniu mastu ir suteikiamas tik saugomų teritorijų gyventojų teikiamos paslaugoms ar gaminamoms prekėms.
Su esamais produkto ženklo savininkais galite susipažinti čia.
RAGINAME
Kurti tvarias paslaugas ir produktus, kurie prisideda prie tradicijų palaikymo, aplinkos taršos mažinimo, vietos autentiškumo ir bendruomenės palaikymo.
Neabejoti ženklo nauda ir skirti truputį laiko ženklo suteikimo procedūrai, nes visoje Lietuvoje yra šimtai žmonių, kurie jau naudojasi ženklo teikiamais privalumais.
INFORMUOJAME
Norėdami tapti Kuršių nerijos nacionalinio parko produkto ženklo turėtoju, Jūsų gaminamas produktas ar teikiamos paslaugos turi atitikti ženklo suteikimo kriterijus ir tuomet turite pateikti paraišką Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai. Gautą paraišką vertina iš skirtingų institucijų sudaryta komisija. Teigiamas paraiškos įvertinimas įvertinimas suteikia galimybę pasirašyti sutartį 5 metams, kurios pagrindu išduodamas produkto ženklas ir jo atributika. 

Produkto ženklo suteikimo NUOSTATAI ir PARAIŠKA pildymui.

Produkto ženklas egzistuoja visose Lietuvos saugomose teritorijose! Visi Kuršių nerijos nacionalinio parko produkto ženklo turėtojai turės galimybę prisijungti prie Lietuvos tinklo. Įsitikinkite, kad tai tikrai veikia ir raskite įkvepiančių pavyzdžių iš kitų saugomų teritorijų produkto ženklo turėtojų https://gamtoje.org/

Visus dokumentus siųskite el. paštu: [email protected] arba atneškite į Kuršių nerijos nacionalinio parko direkciją, Naglių g. 8, Nida, direkcijos nustatytu darbo laiku. 

Daugiau informacijos: [email protected], tel. (8 469) 51 224.

Atnaujinimo data: 2023-10-19