Korupcijos prevencijos priemonių planas, jo vykdymas