Buveinių apsaugai svarbios teritorijos

1992 m. Europos Bendrijoje patvirtinta Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos direktyva, trumpiau Buveinių direktyva. Remiantis šiuo dokumentu steigiamos buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST), kuriose aptinkami buveinių tipai galintys išnykti savo paplitimo areale, yra paplitę nedideliame areale dėl jų regresijos arba dėl jiems būdingo riboto paplitimo arealo. Taip pat direktyva skirta nykstančių, pažeidžiamų, retų ar endeminių rūšių apsaugai ir jų gyvenamajai aplinkai išsaugoti.

Į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją patenka BAST Kuršių nerija LTNER0005. Be šios teritorijos Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija administruoja BAST Sambijos plynaukštė LTNER0006, BAST Kuršių marių LTSIU0012, BAST Lužijos ir Tyrų pelkių LTKLA0005, BAST Svencelės pelkės LTKLA0001.

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos administruojamų buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST) žemėlapis

Atnaujinimo data: 2023-10-19