Natura 2000 – tai Europos bendrijos svarbos saugomų teritorijų tinklas, skirtas apsaugoti visos Europos mastu aptinkamus retus ar nykstančius gyvūnus ir augalus bei gamtines buveines. Natura 2000 teritorijų tinklą sudaro: Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) ir Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST).

Atnaujinimo data: 2023-10-19