Paukščių apsaugai svarbios teritorijos

Viena Europos Bendrijos saugomų teritorijų tinklo "Natura 2000“ dedamųjų yra paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST). Šių teritorijų steigimą ir plėtrą bei paukščių apsaugą reglamentuoja dar 1979 m. patvirtinta Laukinių paukščių apsaugos direktyva, kitaip Paukščių direktyva.

Į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją patenka PAST Kuršių nerijos nacionalinis parkas LTKLAB001. Šioje teritorijoje saugomos perinčių jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla), lygučių (Lullula arborea) ir dirvoninių kalviukų (Anthus campestris) buveinės. Taip pat saugomos vietovės Kuršių mariose ir Baltijos jūroje, kur migruoja ir sankaupas formuoja mažieji kirai (Larus minutus) ir upinės žuvėdros (Sterna hirundo) bei vietovės Baltijos jūroje, kur žiemojančių paukščių sankaupas formuoja nuodėgulės (Melanitta fusca) ir alkos (Alca torda). Be to, Kuršių nerija patenka į svarbų Baltosios-Baltijos jūrų paukščių migracijos kelią, todėl ši teritorija taip pat svarbi paukščių migracinių srautų susiliejimo vietų apsaugai.

Dirvoninis kalviukas (nuotrauka M. Bružo)

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija administruoja dar 4 PAST:

Kuršių nerijos pajūrio LTNERB001, kuri išskirta migruojančių mažųjų kirų (Larus minutus), žiemojančių nuodėgulių (Melanitta fusca) ir alkų (Alca torda) sankaupų vietų apsaugai;

Kuršių marių LTKLAB010, kuri išskirta migruojančių mažųjų gulbių (Cygnus columbianus), smailiauodegių ančių (Anas acuta), didžiųjų dančiasnapių (Mergus merganser), mažųjų dančiasnapių (Mergus albellus), mažųjų kirų (Larus minutus), jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla) sankaupų vietų apsaugai;

Tyrų pelkės LTKLAB002, kuri svarbi juodkrūčių bėgikų (Calidris alpina) ir meldinės nendrinukės (Acrocephalus paludicola) apsaugai;

bei Svencelės pievų LTKLAB009 taip pat išskirta meldinių nendrinukių (Acrocephalus paludicola) apsaugai.

Meldinė nendrinukė (nuotrauka M. Bružo)

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos administruojamų paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) žemėlapis

Atnaujinimo data: 2023-10-19