Renginių organizatoriams

Kultūros, sporto ir kitokius renginius (išskyrus urbanizuotas teritorijas) nacionaliniame parke galima organizuoti tik suderinus renginio vietą su Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija. Renginio vieta raštu derinama Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus. KNNP direkcija sprendimą suderinti planuojamo kultūros, sporto ir kitokio renginio vietą priima įvertinusi ir nustačiusi, kad planuojamas renginys nepakenks gamtos ir kultūros vertybėms. Urbanizuotose teritorijose su KNNP direkcija renginiai derinami, jeigu juose dalyvauja 100 ar daugiau žmonių, ir toms veikloms, kurioms vykdyti reikalingi laikini statiniai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 563 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. 308 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 20 punktas.

Įvairių renginių organizatorius, fotografavimo ir filmavimo paslaugas teikiančius asmenis kviečiame susipažinti su renginių Kuršių nerijos nacionaliniame parke derinimo rekomendacijomis.

Interaktyvus žemėlapis, kuriame pateiktos Europos Bendrijos svarbos buveinių (geltona spalva žemėlapyje), Grobšto ir Naglių gamtinių rezervatų ribos, saugomi reljefo elementai (didžiojo kopagūbrio šlaitai, apsauginis kopagūbris) (raudona spalva žemėlapyje),  nurodytos perėjimų per apsauginį kopagūbrį vietos bei siūlomos poilsio, pagalbos, maitinimo punktų vietos (žalia spalva žemėlapyje):

 

Atnaujinimo data: 2024-01-31