Pradėti vykdyti kasmetiniai krantotvarkos darbai

Data

2021 04 26

Įvertinimas
2
3_IMG_6702_po.jpg

Pajūryje jau įprasta, kad kiekvieną pavasarį tenka skaičiuoti įsisiautėjusios jūros paliktus pėdsakus –sulaužytus laiptus, šimtus metrų nuplauto apsauginio pajūrio kopagūbrio. Praėjęs ruduo, žiema ir ankstyvas pavasaris tapo reta išimtimi, kuomet visoje lietuviškoje Kuršių nerijos atkarpoje Baltijos jūros krantas nepažeistas. Nors ir neprisidėjo naujų darbų, tačiau ir šiais metais bus tęsiami apsauginio kopagūbrio priežiūros darbai. Vienas jų -  tai šakų klojinių įrengimas pralaužose, išpustymuose, žmonių išvaikščiotuose praėjimuose.  Kai kuriose vietose apsauginio kopagūbrio pažeidimai tokie dideli, kad reikalauja kelerių metų nuoseklaus darbo: metai iš metų klojami šakų klojiniai, kurie per pusmetį užnešami smėlio, po to dar vienas sluoksnis ir taip iki tol, kol apsauginis kopagūbris tampa lygus, be didelių duobių ir išpustymų. Tik toks barjeras gali efektyviai atlikti jam skirtą funkciją – kaupti iš jūros išmetamą smėlį ir saugoti nuo jūros audrų, kaip tai daro jau beveik 200 metų.

Darbai vykdomi įgyvendinant ES SF lėšomis finansuojamo projekto „Baltijos jūros kranto (apsauginio kopagūbrio) tvirtinimas Kuršių nerijoje“ veiklas.

Audrų ir žmogaus veiklos pažeistas apsauginis kopagūbris:

Pervalkos rekreacinėje zonoje audrų ir poilsiautojų veiklos pažeistas apsauginis pajūrio kopagūbris, 2019 m. rugpjūčio mėn.:

Ta pati vieta, šakų klojiniai, 2019 m. spalio mėn.:

Ta pati vieta, užpustyti šakų klojiniai 2020 m. pavasaris. Šakų klojiniai šiais metais bus klojami pakartotinai:

Šakų klojiniai kaupia smėlį – tai atkuriamas audros pažeistas apsauginio kopagūbrio vakarinis šlaitas:

Smėlis užklojo šakų klojinius, pradeda augti smėliamėgiai augalai – pajūrinė smiltlendrė:

Nuotr.aut: Lina Dikšaitė.