Vykdomi projektai

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“
Projekto tikslas - įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti, įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą. 
Projekto tikslas: gamtos mokyklos įrengimas, siekiant gamtosauginės šviečiamosios veiklos įgyvendinimo nacionaliniame parke. Įgyvendinant projektą bus įrengtos gamtos mokymo klasės, laboratorijos, susirinkimų erdvės, poilsio patalpos, kad ir ne sezono metu vyktų edukaciniai užsiėmimai. Užsiėmimų metu bus vykdomos įvairios trukmės žaliosios  edukacinės programos moksleiviams, šeimoms, įvairaus amžiaus grupėms. 
Gamtos mokyloms remontuojamas pastatas, adresu Purvynės g. 8A, naujai statomas pastatas Purvynės g. 8A, Nidos gyv., Neringa,  kapitaliai remontuojamas pastatas Smiltynės g. 12, Klaipėdoje ir restauruojamas pastatas Smiltynės g. 10, Klaipėdoje.  
Projekto vykdytojas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneris: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. – 2022 m.
Projekto koordinatorius: KNNP direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėja Nijolė Piekienė, el. p. [email protected], tel. +370 656 35027.
Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“.
 

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“
Projekto tikslas: Įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti. Pagrindinės priemonės, kuriomis bus siekiama užsibrėžto projekto tikslo – lauko informacinės sistemos valstybiniame  parke išplėtojimas, kraštovaizdžio kompleksų ir draustinių pritaikymas pažinti, gamtos ir kultūros paveldo objektų ženklinimas. 
Projekto veiklos: Projekto metu įrengiamos Meškos galvos kopos, Kormoranų perimvietės ir Avinkalnio regyklos, priėjimai prie šių regyklų, sutvarkoma aikštelė prie Avinkalnio regyklos. Avinkalnio regykla ir takas pritaikyti judėjimo negalią turintiems lankytojams.  Informaciniai stendai, kelio ženklai nurodys lankytinų objektų kryptį bei informuos apie lankytiną objektą. Lankytojų patogumui įrengiami dviračių stovai, suolai, lauko baldų komplektai, o kopų viršūnėse - meniniai akcentai. 
Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneris: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-06 – 2020-10-31
Projekto koordinatorius: KNNP direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėja Nijolė Piekienė, el. p. [email protected], tel. +370 656 35027.
Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“.

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“

Projekto tikslas: įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti (įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą). Pagrindinės priemonės, kuriomis bus siekiama užsibrėžto projekto tikslo – lankytojų centrų tinklo valstybiniuose parkuose išplėtimas, ekspozicijų, pristatančių valstybinių parkų vertybes, įrengimas, gamtos mokyklų įrengimas, lauko informacinių sistemų valstybiniuose parkuose išplėtojimas, pažintinių takų įrengimas, kraštovaizdžio kompleksų ir draustinių pritaikymas pažinti, gamtos ir kultūros paveldo objektų tvarkymas, ženklinimas. 

Projekto veiklos: sutvarkyti ir pritaikyti lankymui Parnidžio kopą Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Įgyvendinant projekto veiklą bus sutvarkytas pėsčiųjų takas nuo Neringos sporto mokyklos į Parnidžio kraštovaizdžio draustinį, įrengti nauji mediniai laiptai į Parnidžio kopą, įrengtos regyklos, nauji informaciniai stendai, kiti inžineriniai statiniai ir mažosios architektūros elementai. 

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneriai: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Neringos savivaldybės administracija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-08 – 2023-09-01
Projekto koordinatorius: KNNP direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr. specialistė Gražina Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. +370 674 76441.

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“.
 

Projektas Nr. 05.1.1-APVA-V-005-01-0001 „Baltijos jūros kranto (apsauginio kopagūbrio) tvirtinimas Kuršių nerijoje“
Projekto tikslas - įgyvendinti krantotvarkos priemones Kuršių nerijoje, siekiant minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir pristabdyti intensyvų Baltijos jūros Kuršių nerijoje kranto degradavimą.
Projekto veiklos: Projekto metu įgyvendinamos šios Pajūrio juostos tvarkymo 2014-2020 m. programoje numatytos krantotvarkos priemonės: apsauginio pajūrio kopagūbrio tvirtinimas šakų klojiniais, lentinių ir molio-žvyro takų tiesimas ir atnaujinimas, naujų laiptų pastatymas ir senų atnaujinimas, dviračių stovų įrengimas. Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį vykdomas apsauginio kopagūbrio būklės monitoringas. Monitoringo vykdytojai kiekvienais metais vertina krantotvarkos priemonių poreikį ir atliktų priemonių efektyvumą.
Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį 50 km. ruože, priklausomai nuo apsauginio kopagūbrio bei infrastruktūros būklės, įgyvendinamos konkrečios krantotvarkos priemonės:
-    2017 m. šakų klojiniais sutvirtinta 1,3 ha apsauginio kopagūbrio, atnaujinta 18 lentinių takų (1179 kv.m.) ir 6 laiptai (205 kv.m.), išpinta 1011 m žabtvorių;
-    2018 m. šakų klojiniais sutvirtinta 2,1 ha apsauginio kopagūbrio, atnaujinti 28 lentiniai takai (1897 kv.m.), 1 molio-žvyro takas (137 kv.m.)  ir 21 laiptai (459 kv.m.), išpinta 238 m žabtvorių;
-    2019 m. šakų klojiniais sutvirtinta 6 ha apsauginio kopagūbrio, atnaujinti 25 lentiniai takai (1246 kv.m.), 9 molio- žvyro takai (1246 kv.m.) ir 28 laiptai (636 kv.m.), išpinta 1523 m žabtvorių;
-    2020 m šakų klojiniais sutvirtinta 5,4 ha apsauginio kopagūbrio, atnaujinta 15 lentinių takų (540 kv.m.) ir 21 laiptai (643 kv.m.), išpinta 1717 m žabtvorių.
Darbai bus tęsiami 2021 ir 2022 m.
2020 m. parengtas supaprastintas statybos projektas, pagal kurį 2021-2022 m. Nidos, Pervalkos, Juodkrantės ir Smiltynės rekreacinėse zonose bus įrengti 5 nauji perėjimai per apsauginį kopagūbrį. Atsižvelgiant į teritorijos reljefą, dalį naujos infrastruktūros bus siekiama pritaikyti žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Papildomai šalia esamų ir naujų perėjimų per apsauginį kopagūbrį visose rekreacinėse zonose bus įrengti dviračių stovai, leidžiantis vienu metu nacionalinio parko teritorijoje saugiai pastatyti 770 dviračių.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. lapkričio mėn. - 2023 m. vasario mėn. 
Projekto įgyvendinimui skirtos finansavimo lėšos: 1 948 642,52 EUR.
Projekto vadovas – KNNP direktoriaus pavaduotoja Lina Dikšaitė tel. +370 686 07423, el. paštas: [email protected]
Projektas Nr. 05.1.1-APVA-V-005-01-0001 „Baltijos jūros kranto (apsauginio kopagūbrio) tvirtinimas Kuršių nerijoje“ įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.1.1-APVA-V-005 „Pajūrio juostos tvarkymas“.
 

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti II)“
Projekto tikslas: įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti (įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą). Pagrindinės priemonės, kuriomis bus siekiama užsibrėžto projekto tikslo – lankytojų centrų tinklo valstybiniuose parkuose išplėtimas, ekspozicijų, pristatančių valstybinių parkų vertybes, įrengimas, gamtos mokyklų įrengimas, pažintinių takų įrengimas, kraštovaizdžio kompleksų ir draustinių pritaikymas pažinti, gamtos ir kultūros paveldo objektų tvarkymas, ženklinimas. 
Projekto veikla: įrengti Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centrą Juodkrantėje.
Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneris: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 - 2023 m.

Projekto koordinatorius: KNNP direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr. specialistė Gražina Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. +370 674 76441.

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti II)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“. 
 

Projektas: 2014-2020 metų Europinio teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg South Baltic projektas „Darnaus gamtos turizmo vystymas Pietų Baltijos regiono pakrančių zonose sukuriant bendrą vietos gidų mokymo programą“ (angl. „Supporting sustainable nature tourism in transboundary coastal areas in the SB Region via establishing a common education scheme for Local Guides“). 

Tikslas: sukurti gamtos gido kvalifikaciją, parengiant kvalifikacijos aprašymą, mokymų programą, tarptautinį kokybės ir saugumo ženklą. Siekiama, kad dažnai savanoriškos ir menkai apmokamos gamtos gido paslaugos taptų profesionaliu ir patraukliu darbu, atitinkančiu tarptautinius standartus. 

Projekto veiklos:
1.    Išgrynintas gamtos gido profesinis profilis ir parengtas kvalifikacijos aprašymas; 
2.    Parengta gamtos gidų rengimo programa ir suorganizuoti bandomieji gamtos gidų rengimo kursai;
3.    Sukurtas tarptautinis gamtos gidų tinklas, skirtas viešinimui ir paslaugų kokybės užtikrinimui;
4.    Sukurta kokybės užtikrinimo metodologija;
5.    Parengtas elektroninis specifinės terminologijos katalogas.
1 veikla - kvalifikacijos aprašymas. Projekto pradžioje buvo atlikta 8 aukštojo mokslo studijų ir 16 laipsnio nesuteikiančių gamtinio turizmo mokymo kursų analizė iš įvairių Europos šalių ir, atsižvelgiant į išgrynintus poreikius ir situaciją mūsų šalyje, buvo sukurtas Gamtos gido kvalifiakcijos aprašas. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija rengia metodinį leidinį, kuriame bus pateiktas aprašas ir darbo gamtoje su grupe metodika. Taip pat direkcija rengia gamtos gidų sertifikavimo procedūrą Kuršių nerijos produkto ženklu.
2 veikla - gamtos gidų kursai. Atsižvelgiant į atliktą esamų mokymo kursų analizę ir nacionalinius poreikius, buvo parengta Gatmos gidų mokymo programa. Programą sudarė trys moduliai, trunkantys po du mėnesius, ir apimantys gamtos, vadybos ir interpretacijos temas. Mokymo kursai buvo bandomieji, tačiau visa kursų programa ir sistema atitinka tarptautinio sertifikato „European Norm EN 15565:2008: Standard for the Training and Qualification of Tourist Guides in Europe“ rekomendacijas. Kursų metu buvo siekiama parengti gamtos gidą-interpretatorių, kuris gebėtų atskleisti Lietuvos pajūrio gamtos unikalumą ir savarankiškai dirbti gamtinio turizmo rinkoje kaip gidas, grupių vedlys, edukatorius, interpretatorius, kelionių vadovas, gamtinių ekskursijų, maršrutų organizatorius įmonėse ar individualiai. 
Šie bandomieji mokymo kursai prasidėjo 2019 m. rugsėjo mėn. pabaigoje ir tęsėsi iki 2020 m. rugpjūčio mėn., beveik 4 mėnesiais ilgiau nei planuota dėl COVID-19 pandemijos. Susitikimai vyko kas antrą savaitgalį skirtingose vietose: Kuršių nerijoje, Pajūrio regioniniame parke, Nemuno deltos regioniniame parke ir Klaipėdos Universitete. Kursų lektoriai – ilgamečiai praktikai ir savo srities profesionalai gamtininkai, mokslininkai, aktyvistai, edukatoriai, entuziastai. Kursuose dalyvavo 30 asmenų, praėjusių sudėtingą motyvacinę atranką, visi labai skirtingų patirčių ir sričių gamta besidomintys žmonės, tačiau kursus baigė 23 dalyviai, paruošę savo baigiamąsias ekskursijas pasirinktose vietose.  2020 m. rugsėjo 5 d. jiems buvo įteikti „Gamtos gidų mokymo kursų“ baigimo pažymėjimai, pasirašyti visų šalių partnerių, kurie patvirtino jų įgytas žinias apie Lietuvos pajūrio regiono gyvąją ir negyvąją gamtą, organizavimo ir paslaugų suteikimo gebėjimus, gamtos interpretavimo ir komunikacijos kompetencijas. 
3 veikla - gamtos gidų tinklas. Projekto metu sukurta internetinė platforma www.nature-guide-network.eu, kuri sujungė skirtingose šalyse dirbančius gamtos gidus ir taip jiems padeda tapti matomais rinkoje, siūlyti savo paslaugas, keistis informacija bei mokytis iš gerosios praktikos pavyzdžių. Gamtos gidų viešinimui per mokymo kursus Lietuvoje buvo sukurtas nuostabus video klipas, kurio nuorodą rasite žemiau. Pandemijos metu yra organizuojami 6 nuotoliniai seminarai, kuriuose dalyvauja partneriai iš įvairių Europos šalių.
4 veikla - kokybės analizė. Klaipėdos universitetas parengė labai išsamią kokybės analizę, atlikęs trijų šalių organizuotų gamtos gidų mokymo kursų analizę. Kiekvienas mokymų dalyvis po mokymo kursų turėjo atsakyti į internetinėje anketoje pateiktus klausimus apie mokymo kursų kokybę apie turinį, lektorius, pasiruošimą ir kt. 

5 veikla – terminų žodynas. Kartu su partneriais parengtas gamtinių terminių žodynas, kuris turėtų padėti gamtos gido darbe su skirtingų šalių svečiais. Žodyną sudaro 4 kalbos: lietuvių, lenkų, vokiečių ir anglų. Žodynas bus integruotas į Gamtos gidų tinklo platformą ir galės būti naudojamas tiesiogiai svetainėje.
Pagrindinis projekto partneris: Klaipėdos universitetas.
Projekto partneriai: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, nevyriausybinės organizacijos Environmental Action (DUH) ir HOP (Vokietija), TPRIiG ir NCC (Lenkija).
Lietuvoje prie projekto įgyvendinimo kaip asocijuoti partneriai prisideda Pajūrio regioninis parkas, Nemuno deltos regioninis parkas ir privačios gamtos turizme dirbančios įmonės 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-01-01 - 2021-12-31.
Bendras projekto biudžetas: 1,33 mln EUR. 

Sužinokite daugiau:
-          projekto svetainė SB Nature Guide Network 
-          Facebook paskyra SB Nature Guide Network  
-          Video klipas   
-          Skrajutė „Kas yra gamtos gidas“ (lietuvių kalba) 
-          Plakatas "Gamtos gidų tinklas" (anglų kalba)
-          Lankstinukas "Gamtos gidų tinklas" (anglų kalba)
-          Lankstinukas „Gamtos gidų tinklas“ (lietuvių kalba)
-          Skrajutė „Gamtos gidų tinklas“ (anglų kalba) 
-          Mokymo kursų pažymėjimas (anglų kalba) 
-          Gamtos gido profesijos profilis (anglų kalba) 
-          Gamtos gidų mokymų programa (anglų kalba) 
-          Gamtos gido darbo aprašas (anglų kalba)
-          el. paštu gamtosgidai(eta)nerija.lt. 

 - Video klipas - Atraskite Kuršių nerijos nacionalininį parką su gamtos gidais! 
Video klipas – Pažinkite Kuršių nerijos nacionalininį parką su gamtos gidais! 
Video klipas - Saugokite Kuršių nerijos nacionalininį parką su gamtos gidais! 
Video klipas – Pamatykite Kuršių nerijos nacionalininį parką su gamtos gidais! 
Video klipas - Patirkite Kuršių nerijos nacionalininį parką su gamtos gidais! 

Šis turinys yra autoriaus atsakomybė, todėl jokiu būdu negali būti vertinamas kaip Europos Sąjungos, vadovaujančiųjų institucijų ar 2014-2020 metų Europinio teritorinio bendradarbiavimo tikslo Pietų Baltijos programos Jungtinio sekretoriato nuomonė.

Projektas: Kuršių nerijos nacionalinis parkas kartu su Klaipėdos universitetu ir partneriais iš Vokietijos bei Lenkijos dalyvauja Interreg South Baltic programos projekte „The use of active barriers for nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons – LiveLagoons“. Šio projekto metu trijose vietose Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje, Kuršių marių pakrantėje įrengiami biologiniai barjerai. 

Tikslas: „LiveLagoons“ projektas kelia tikslą pristatyti inovatyvias nedidelio masto žaliąsias technologijas sulaikančias ir pašalinančias maistines medžiagas pietų Baltijos lagūnų paplūdimiuose, taip sumažinant teršalų išmetimą į Baltijos jūrą ir sustiprinant aplinkos tvarumą lagūnų bendrijose.

Projekto veiklos orientuotos į šiuos pagrindinius žingsnius:
1) Apžvelgti geriausias prieinamas žaliąsias technologijas turint tikslą sulaikyti ir pašalinti maistines medžiagas iš seklių lagūnų vandenų, paplūdimių pakrantėse, kur būtų tinkama pritaikyti maudykloms;
2) Sukurti tinklą bendruomenių ir suinteresuotų šalių, žaliųjų technologijų bandymams, sulaikyti ir pašalinti maistines medžiagas praktikoje;
3) „Gyvųjų barjerų“ įgyvendinimas (įrengimas) pasirinktose bandomosiose vietose;
4) Perduoti įgytas žinias ir pasidalinti gerąja praktika su kitomis pietų Baltijos lagūnų bendruomenėmis ir ne tik.

1 veikla – geriausių prieinamų žaliųjų technologijų apžvalga, turint tikslą sulaikyti ir pašalinti maistines medžiagas iš seklių lagūnų vandenų, paplūdimių pakrantėse, kur būtų tinkama pritaikyti maudykloms. Projekto pradžioje buvo įvertinta daugybė pavyzdžių, kaip jau prieinamos žaliosios technologijos yra naudojamos kitose pasaulio šalyse. Pasitelkiant šiuos pavyzdžius bei siekiant pritaikyti technologijas Pietų Baltijos sekliems vandenims buvo įtraukti vietos mokslininkai, inžinieriai ir projekto vykdytojai. Buvo priimti sprendimai įrengti kelių tipų įrengimus, tiek patikrintus, tiek eksperimentinius šiam regionui, atsižvelgiant į vietovės ypatybes bei technologinius reikalavimus.
2 veikla – bendruomenių ir suinteresuotų šalių tinklo sukūrimas, žaliųjų technologijų bandymams, sulaikyti ir pašalinti maistines medžiagas praktikoje. Į žaliųjų technologijų projektavimo bei gamybos procesą paskelbus kvietimus įsitraukė vietos technologijų bei inžinerijos įmonės bei vietos mokslininkai. Eksperimentiniai įrenginiai leido geriau suprasti žaliųjų technologijų pritaikymą konkrečiai vietovei bei jos poreikius, o mokslininkai bei inžinieriai įgavo patirties projektuojant bei numatant žaliųjų technologijų įrenginiams naudojamas medžiagas bei augalų rūšis.
3 veikla – „Gyvųjų barjerų“ įgyvendinimas (įrengimas) pasirinktose bandomosiose vietose. Pirmasis projekto įrengimas atsirado 2018 metais Kuršių mariose. Tai vietos inžinierių ir mokslininkų bei projektą administruojančių darbuotojų projektavimo bei darbo vaisius – tinklas tarp dviejų pietinių Nidos molų atribojantis seklią Kuršių marių įlanką nuo likusio vandens telkinio vietinių augalų juosta. Tai fizinis-biologinis barjeras sudarantis sąlygas palankesnei įlankos vandens kokybei, pašalinant perteklines maistines medžiagas (azotą ir fosforą) vandenyje. Vėliau, projektui įsibėgėjus kitokios konstrukcijos žaliosios technologijos atliekančios tą pačią funkciją buvo įrengtos Vokietijoje (Bodstedter mariose), Lenkijoje (Ščecino lagūnoje) bei Lietuvoje (Kuršių mariose). Tai – plūduriuojančios salos, apsodintos augalais, gebančiais įsisavinti minėtas maistines medžiagas esančias vietos vandenyje. Po šiltojo metų sezono iš salų pašalinant augalus, kartu pašalinamos ir maistinės medžiagos. Viena tokių salų su Klaipėdos m. savivaldybės pagalba 2020 metais atsidūrė ir Danės upės žiotyse (Jono kalnelio teritorijoje).
4 veikla – Įgytų žinių perdavimas ir pasidalinimas gerąja praktika su kitomis pietų Baltijos lagūnų bendruomenėmis ir ne tik. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įrengus bandomuosius įrenginius jau buvo pristatyti ir pirmieji rezultatai bei pati technologijos koncepcija. Tam tikslui įrengimų vietose buvo suorganizuoti vieši renginiai, kuriuose vietos bendruomenės bei suinteresuoti asmenys galėjo daugiau sužinoti apie projektą bei technologijų naudą. Projekto pabaigoje bus pristatytos ir projekto vykdymo metu sugeneruotos gairės, kurių pagalba vietos bendruomenės ar aplinką tausojančios įmonės galės pačios imtis žaliųjų technologijų taikymo savo ar bendruomenės reikmėms.
Pagrindinis projekto partneris: Klaipėdos universitetas (Lietuva)
Projekto partneriai: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija (Lietuva), EUCC - krantų sąjunga (Vokietija), IBW PAN – Lenkijos mokslų akademijos hidro-inžinerijos institutas (Lenkija).
Asocijuoti partneriai: Woliński nacionalinis parkas (Lenkija), Tolkmicko miestas ir savivaldybė (Lenkija), Ueckermünde pajūrio kurortas (Vokietija), Mecklenburg-Vorpommern žemių valdžia aplinkai, gamtos apsaugai ir geologijai (Vokietija)
Prisidedantys partneriai: Klaipėdos miesto savivaldybė (Lietuva), Federalinis valstybės agrikultūros ir žuvininkystės institutas (Vokietija)
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2017-08-01 iki 2021-06-30.
Bendras projekto biudžetas: 1 154 670,00 €
Sužinokite daugiau:
Projekto svetainė http://www.balticlagoons.net/livelagoons/  

Šis projektas yra dalinai finansuojamas "Interreg Pietų Baltijos" 2014-2020 metų Programos, kuri naudoja išteklius iš Europos regioninio plėtros fondo.

Šis turinys yra autoriaus atsakomybė, todėl jokiu būdu negali būti vertinamas kaip Europos Sąjungos, vadovaujančiųjų institucijų ar 2014-2020 metų Europinio teritorinio bendradarbiavimo tikslo Pietų Baltijos programos Jungtinio sekretoriato nuomonė.

Projektas: 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projektas Nr. LLI-448 „Miško maršrutų kūrimas Lietuvoje ir Latvijoje. Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršruto plėtra Lietuvoje" (angl. „Development of Forest trail in Latvia and Lithuania and expanding the Baltic Coastal Hiking route in Lithuania“).
Projekto tikslas: padidinti atvykstančiųjų skaičių Programos teritorijoje, sukuriant, vystant bei populiarinant du bendrus tarpvalstybinius ilgo atstumo gamtos maršrutus, skirtus keliaujantiems pėsčiomis.
Projekto akronimas: Hiking project
Projekto veiklos:
1.    Ilgo nuotolio tarptautinių pėsčiųjų maršrutų sukūrimas. Projekto metu kuriami, ženklinami ir viešinami du pėsčiųjų maršrutai – Miško takas Latvijoje ir Lietuvoje bei Jūrų takas Lietuvoje. Abi trasos bus sujungtos su jau egzistuojančiais ilgo atstumo tarptautiniais pėsčiųjų maršrutais, taip užpildant šią atkarpą tarptautiniame pėsčiųjų takų tinkle. 210 km Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršrutas Lietuvoje eis per Palangos, Klaipėdos rajono, Klaipėdos miesto, Šilutės rajono ir Neringos savivaldybes pajūriu bei Kuršių marių pakrante. Šis maršrutas pratęs esamą ilgo nuotolio maršrutą Estijos ir Latvijos pajūriu, kuris pasibaigia ties Latvijos-Lietuvos siena. Prisijungus Lietuvai, Baltijos Pajūrio maršrutas apims visas 3 Baltijos valstybes, o jo ilgis sieks apie 1400 km. Siekiant užtikrinant tarptautinio maršruto tęstinumą, projekto metu sukurtam maršrutui, taikoma ta pati žymėjimo sistema kaip kaimyninėse šalyse.
2.    Pėsčiųjų trasų ir turizmo paslaugų sertifikavimas. Europos Keliautojų Asociacija (angl. European Ramblers‘ Association) projekto metu sukurtiems ilgo nuotolio maršrutams suteikia Leading Quality Trail – Best of Europe sertifikatą. Įmonėms, teikiančioms pėstiesiems turistams pritaikytas paslaugas, bus suteikiamas tai patvirtinantis „Draugiški žygeiviams“ (angl. „Hikers Friendly“) ženklas.
3.    Darniojo turizmo skatinimas regionuose. Tikimasi, kad projektas padės padidinti pėsčiomis keliaujančių turistų skaičių, prisidės prie gamtos ir kultūros paveldo objektų tvaraus išsaugojimo, paskatins paslaugų ir produktų kūrimą. Siekiant pritraukti lankytojus į kaimiškąsias teritorijas, bus kuriami plačios apimties į darnųjį turizmą orientuoti produktai, stiprinamas bendradarbiavimas tarp įstaigų ir organizacijų, vykdančių turizmo produktų vystymą, plėtrą ir rinkodarą. Kelionių organizatoriai turės galimybę kurti ir vystyti kelionių paketus, paremtus infrastruktūra ir paslaugomis, pritaikytomis keliaujantiems pėsčiomis. Projekto partneriai tikisi, kad per metus nuo pėsčiųjų maršrutų sudarymo ir rinkodaros akcijos pradžios nakvynių skaičius kaimiškose teritorijose išaugs mažiausiai 5 proc. 

Pagrindinis projekto partneris: Viešoji įstaiga „Kauno regiono plėtros agentūra“
Projekto partneriai: 
Lietuvos kaimo turizmo asociacija
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
Latvijas lauku tūrisma asociācija "Lauku Ceļotājs“
Kurzemes plānošanas reģions
Kuldīgas novada pašvaldība

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-06-01 – 2022-05-31, 
Bendras projekto biudžetas: 788 104 EUR. 

Sužinokite daugiau:
Programos svetainė: https://latlit.eu/
ES svetainė: https://europa.eu/
Projekto internetinė svetainė: https://baltictrails.eu/en
Projekto paskyra socialiniame tinkle facebook: https://www.facebook.com/baltictrailsltmiskotakasjurutakas
Šis turinys yra autoriaus atsakomybė, todėl jokiu būdu negali būti vertinamas kaip Europos Sąjungos, vadovaujančiųjų institucijų ar 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinio sekretoriato nuomonė.

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“
Projekto tikslas: Įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti. Pagrindinės priemonės, kuriomis bus siekiama užsibrėžto projekto tikslo – lauko informacinės sistemos valstybiniame  parke išplėtojimas, kraštovaizdžio kompleksų ir draustinių pritaikymas pažinti, gamtos ir kultūros paveldo objektų ženklinimas. 
Projekto veiklos: Įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti (įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą). Projekto metu bus įrengta Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centro ekspozicija.
Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneris: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-08 – 2023-09-01
Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“.
 

Projektas: Nr. 05.5.1-APVA–V-018-01-0021 „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (II)“
Projekto tikslas: gamtotvarkos priemonių Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose įgyvendinimas. Planuojamos veiklos sudarys sąlygas užtikrinti palankią Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių, kitų saugomų gamtos vertybių apsaugos būklę. 
Projekto veikla: Kuršių marių pakrantėje, esančių nendrynų užimamų plotų mažinimas ir nukirstos biomasės šalinimas, padės sumažinti  EB svarbos buveinės 1150* Lagūnos eutrofikaciją ir sudarys palankesnes sąlygas tipinėms buveinės rūšims ir į Lietuvos raudonąją knygą įrašytoms augalų ir gyvūnų rūšims. Viena iš pagrindinių priemonių siekiant atkurti atviras pakrančių buveines yra reguliarus nendrynų šienavimas. 
Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneris: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-29 – 2022-06-30
Projektas Nr. 05.5.1-APVA–V-018-01-0021 „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (II)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“.
 

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“
Projekto tikslas: Įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti (įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą). Pagrindinės priemonės, kuriomis bus siekiama užsibrėžto projekto tikslo – lankytojų centrų tinklo valstybiniuose parkuose išplėtimas, ekspozicijų, pristatančių valstybinių parkų vertybes, įrengimas, gamtos mokyklų įrengimas, lauko informacinių sistemų valstybiniuose parkuose išplėtojimas, pažintinių takų įrengimas, kraštovaizdžio kompleksų ir draustinių pritaikymas pažinti, gamtos ir kultūros paveldo objektų tvarkymas, ženklinimas. Projekto apimtyje planuojamos objektų projektavimo ir įrengimo veiklos. 
Projekto veikla: Paženklinti 11 gamtos paveldo objektų (Raganos kalnas, Agilos kopa, Angių kalnas, Karvaičių kopa, Lydumo ragas, Naglių ragas, Urbo kalnas, Vecekrugo kopa, Vingio kopa, Skirpsto kopa, Marių mergelio atodanga), esančių Kuršių nerijos nacionaliniame parke.  
Projekto vykdytojas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneris: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-06 – 2020-10-31
Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę  05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06