Vykdomi projektai

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“
Projekto tikslas - įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti, įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą. 
Projekto tikslas: gamtos mokyklos įrengimas, siekiant gamtosauginės šviečiamosios veiklos įgyvendinimo nacionaliniame parke. Įgyvendinant projektą bus įrengtos gamtos mokymo klasės, laboratorijos, susirinkimų erdvės, poilsio patalpos, kad ir ne sezono metu vyktų edukaciniai užsiėmimai. Užsiėmimų metu bus vykdomos įvairios trukmės žaliosios  edukacinės programos moksleiviams, šeimoms, įvairaus amžiaus grupėms. 
Gamtos mokyloms remontuojamas pastatas, adresu Purvynės g. 8A, naujai statomas pastatas Purvynės g. 8A, Nidos gyv., Neringa,  kapitaliai remontuojamas pastatas Smiltynės g. 12, Klaipėdoje ir restauruojamas pastatas Smiltynės g. 10, Klaipėdoje.  
Projekto vykdytojas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneris: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. – 2022 m.
Projekto koordinatorius: KNNP direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėja Nijolė Piekienė, el. p. [email protected], tel. +370 656 35027.
Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“.
 

Projektas Nr. 05.1.1-APVA-V-005-01-0001 „Baltijos jūros kranto (apsauginio kopagūbrio) tvirtinimas Kuršių nerijoje“
Projekto tikslas - įgyvendinti krantotvarkos priemones Kuršių nerijoje, siekiant minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir pristabdyti intensyvų Baltijos jūros Kuršių nerijoje kranto degradavimą.
Projekto veiklos: Projekto metu įgyvendinamos šios Pajūrio juostos tvarkymo 2014-2020 m. programoje numatytos krantotvarkos priemonės: apsauginio pajūrio kopagūbrio tvirtinimas šakų klojiniais, lentinių ir molio-žvyro takų tiesimas ir atnaujinimas, naujų laiptų pastatymas ir senų atnaujinimas, dviračių stovų įrengimas. Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį vykdomas apsauginio kopagūbrio būklės monitoringas. Monitoringo vykdytojai kiekvienais metais vertina krantotvarkos priemonių poreikį ir atliktų priemonių efektyvumą.
Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį 50 km. ruože, priklausomai nuo apsauginio kopagūbrio bei infrastruktūros būklės, įgyvendinamos konkrečios krantotvarkos priemonės:
-    2017 m. šakų klojiniais sutvirtinta 1,3 ha apsauginio kopagūbrio, atnaujinta 18 lentinių takų (1179 kv.m.) ir 6 laiptai (205 kv.m.), išpinta 1011 m žabtvorių;
-    2018 m. šakų klojiniais sutvirtinta 2,1 ha apsauginio kopagūbrio, atnaujinti 28 lentiniai takai (1897 kv.m.), 1 molio-žvyro takas (137 kv.m.)  ir 21 laiptai (459 kv.m.), išpinta 238 m žabtvorių;
-    2019 m. šakų klojiniais sutvirtinta 6 ha apsauginio kopagūbrio, atnaujinti 25 lentiniai takai (1246 kv.m.), 9 molio- žvyro takai (1246 kv.m.) ir 28 laiptai (636 kv.m.), išpinta 1523 m žabtvorių;
-    2020 m šakų klojiniais sutvirtinta 5,4 ha apsauginio kopagūbrio, atnaujinta 15 lentinių takų (540 kv.m.) ir 21 laiptai (643 kv.m.), išpinta 1717 m žabtvorių.
Darbai bus tęsiami 2021 ir 2022 m.
2020 m. parengtas supaprastintas statybos projektas, pagal kurį 2021-2022 m. Nidos, Pervalkos, Juodkrantės ir Smiltynės rekreacinėse zonose bus įrengti 5 nauji perėjimai per apsauginį kopagūbrį. Atsižvelgiant į teritorijos reljefą, dalį naujos infrastruktūros bus siekiama pritaikyti žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Papildomai šalia esamų ir naujų perėjimų per apsauginį kopagūbrį visose rekreacinėse zonose bus įrengti dviračių stovai, leidžiantis vienu metu nacionalinio parko teritorijoje saugiai pastatyti 770 dviračių.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. lapkričio mėn. - 2023 m. rugsėjo mėn. 
Projekto įgyvendinimui skirtos finansavimo lėšos: 2.201.082 EUR.
Projekto vadovas – KNNP direktoriaus pavaduotoja Lina Dikšaitė tel. +370 686 07423, el. paštas: [email protected]
Projektas Nr. 05.1.1-APVA-V-005-01-0001 „Baltijos jūros kranto (apsauginio kopagūbrio) tvirtinimas Kuršių nerijoje“ įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.1.1-APVA-V-005 „Pajūrio juostos tvarkymas“.
 

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti II)“
Projekto tikslas: įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti (įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą). Pagrindinės priemonės, kuriomis bus siekiama užsibrėžto projekto tikslo – lankytojų centrų tinklo valstybiniuose parkuose išplėtimas, ekspozicijų, pristatančių valstybinių parkų vertybes, įrengimas, gamtos mokyklų įrengimas, pažintinių takų įrengimas, kraštovaizdžio kompleksų ir draustinių pritaikymas pažinti, gamtos ir kultūros paveldo objektų tvarkymas, ženklinimas. 
Projekto veikla: įrengti Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centrą Juodkrantėje.
Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneris: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 - 2023 m.

Projekto koordinatorius: KNNP direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr. specialistė Gražina Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. +370 674 76441.

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti II)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“. 
 

Projektas: 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projektas Nr. LLI-448 „Miško maršrutų kūrimas Lietuvoje ir Latvijoje. Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršruto plėtra Lietuvoje" (angl. „Development of Forest trail in Latvia and Lithuania and expanding the Baltic Coastal Hiking route in Lithuania“).
Projekto tikslas: padidinti atvykstančiųjų skaičių Programos teritorijoje, sukuriant, vystant bei populiarinant du bendrus tarpvalstybinius ilgo atstumo gamtos maršrutus, skirtus keliaujantiems pėsčiomis.
Projekto akronimas: Hiking project
Projekto veiklos:
1.    Ilgo nuotolio tarptautinių pėsčiųjų maršrutų sukūrimas. Projekto metu kuriami, ženklinami ir viešinami du pėsčiųjų maršrutai – Miško takas Latvijoje ir Lietuvoje bei Jūrų takas Lietuvoje. Abi trasos bus sujungtos su jau egzistuojančiais ilgo atstumo tarptautiniais pėsčiųjų maršrutais, taip užpildant šią atkarpą tarptautiniame pėsčiųjų takų tinkle. 216 km Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršrutas Lietuvoje eis per Palangos, Klaipėdos rajono, Klaipėdos miesto, Šilutės rajono ir Neringos savivaldybes pajūriu bei Kuršių marių pakrante. Šis maršrutas pratęs esamą ilgo nuotolio maršrutą Estijos ir Latvijos pajūriu, kuris pasibaigia ties Latvijos-Lietuvos siena. Prisijungus Lietuvai, Baltijos Pajūrio maršrutas apims visas 3 Baltijos valstybes, o jo ilgis sieks apie 1400 km. Siekiant užtikrinant tarptautinio maršruto tęstinumą, projekto metu sukurtam maršrutui, taikoma ta pati žymėjimo sistema kaip kaimyninėse šalyse.
2.    Pėsčiųjų trasų ir turizmo paslaugų sertifikavimas. Europos Keliautojų Asociacija (angl. European Ramblers‘ Association) projekto metu sukurtiems ilgo nuotolio maršrutams suteikia Leading Quality Trail – Best of Europe sertifikatą. Įmonėms, teikiančioms pėstiesiems turistams pritaikytas paslaugas, bus suteikiamas tai patvirtinantis „Draugiški žygeiviams“ (angl. „Hikers Friendly“) ženklas.
3.    Darniojo turizmo skatinimas regionuose. Tikimasi, kad projektas padės padidinti pėsčiomis keliaujančių turistų skaičių, prisidės prie gamtos ir kultūros paveldo objektų tvaraus išsaugojimo, paskatins paslaugų ir produktų kūrimą. Siekiant pritraukti lankytojus į kaimiškąsias teritorijas, bus kuriami plačios apimties į darnųjį turizmą orientuoti produktai, stiprinamas bendradarbiavimas tarp įstaigų ir organizacijų, vykdančių turizmo produktų vystymą, plėtrą ir rinkodarą. Kelionių organizatoriai turės galimybę kurti ir vystyti kelionių paketus, paremtus infrastruktūra ir paslaugomis, pritaikytomis keliaujantiems pėsčiomis. Projekto partneriai tikisi, kad per metus nuo pėsčiųjų maršrutų sudarymo ir rinkodaros akcijos pradžios nakvynių skaičius kaimiškose teritorijose išaugs mažiausiai 5 proc. 

Pagrindinis projekto partneris: Viešoji įstaiga „Kauno regiono plėtros agentūra“
Projekto partneriai: 
Lietuvos kaimo turizmo asociacija
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
Latvijas lauku tūrisma asociācija "Lauku Ceļotājs“
Kurzemes plānošanas reģions
Kuldīgas novada pašvaldība

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-06-01 – 2022-08-31, 
Bendras projekto biudžetas: 788 104 EUR. 

Sužinokite daugiau:
Programos svetainė: https://latlit.eu/
ES svetainė: https://europa.eu/
Projekto internetinė svetainė: https://baltictrails.eu/en
Projekto paskyra socialiniame tinkle facebook: https://www.facebook.com/baltictrailsltmiskotakasjurutakas
Šis turinys yra autoriaus atsakomybė, todėl jokiu būdu negali būti vertinamas kaip Europos Sąjungos, vadovaujančiųjų institucijų ar 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinio sekretoriato nuomonė.

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“
Projekto tikslas: Įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti. Pagrindinės priemonės, kuriomis bus siekiama užsibrėžto projekto tikslo – lauko informacinės sistemos valstybiniame  parke išplėtojimas, kraštovaizdžio kompleksų ir draustinių pritaikymas pažinti, gamtos ir kultūros paveldo objektų ženklinimas. 
Projekto veiklos: Įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti (įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą). Projekto metu bus įrengta Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centro ekspozicija.
Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneris: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-08 – 2023-09-01
Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“.
 

Projektas: Nr. 05.5.1-APVA–V-018-01-0021 „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (II)“
Projekto tikslas: gamtotvarkos priemonių Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose įgyvendinimas. Planuojamos veiklos sudarys sąlygas užtikrinti palankią Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių, kitų saugomų gamtos vertybių apsaugos būklę. 
Projekto veikla: Kuršių marių pakrantėje, esančių nendrynų užimamų plotų mažinimas ir nukirstos biomasės šalinimas, padės sumažinti  EB svarbos buveinės 1150* Lagūnos eutrofikaciją ir sudarys palankesnes sąlygas tipinėms buveinės rūšims ir į Lietuvos raudonąją knygą įrašytoms augalų ir gyvūnų rūšims. Viena iš pagrindinių priemonių siekiant atkurti atviras pakrančių buveines yra reguliarus nendrynų šienavimas. 
Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneris: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-29 – 2023-09-30
Projektas Nr. 05.5.1-APVA–V-018-01-0021 „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (II)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“.
 

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“
Projekto tikslas: Įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti (įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą). Pagrindinės priemonės, kuriomis bus siekiama užsibrėžto projekto tikslo – lankytojų centrų tinklo valstybiniuose parkuose išplėtimas, ekspozicijų, pristatančių valstybinių parkų vertybes, įrengimas, gamtos mokyklų įrengimas, lauko informacinių sistemų valstybiniuose parkuose išplėtojimas, pažintinių takų įrengimas, kraštovaizdžio kompleksų ir draustinių pritaikymas pažinti, gamtos ir kultūros paveldo objektų tvarkymas, ženklinimas. Projekto apimtyje planuojamos objektų projektavimo ir įrengimo veiklos. 
Projekto veikla: Paženklinti 11 gamtos paveldo objektų (Raganos kalnas, Agilos kopa, Angių kalnas, Karvaičių kopa, Lydumo ragas, Naglių ragas, Urbo kalnas, Vecekrugo kopa, Vingio kopa, Skirpsto kopa, Marių mergelio atodanga), esančių Kuršių nerijos nacionaliniame parke.  
Projekto vykdytojas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneris: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-06 – 2020-10-31
Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę  05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“.
 

Projektas: Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01 „Saugomų vertybių pažinimas ir informacijos sklaida“.
Projekto tikslas: parengti išsamią tekstinę ir vizualinę informaciją lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis reprezentatyviam leidiniui apie Kuršių nerijos nacionalinį parką, vertybes, gamtinį ir kultūrinį paveldą bei išskirtinumą.

Projekto veikla: Rezultatas pasiekiamas vykdant šias poveikles: informacijos rinkimą, teksto rašymą, redagavimą, nuotraukų paiešką, atranką, nuotraukų įsigijimą, fotografavimą, drono pirkimą (viešojo pirkimo būdu), vertimus į anglų, rusų, vokiečių kalbas. Veiklas įgyvendins Kuršių nerijos nacionalinio parko specialistai, turintys ilgametę darbo patirtį šios saugomos teritorijos direkcijoje ir reikalingas kompetencijas paslaugai suteikti.
Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneris: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-12-16 – 2022-09-16
Projekto veikla įgyvendinama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01 „Saugomų vertybių pažinimas ir informacijos sklaida“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06