Svencelės pievų botaninio-zoologinio draustinio steigimo tikslas išsaugoti meldines nendrinukes (Acrocephalus paludicola), užima 49,88 ha plotą. 

LANKYMOSI DRAUSTINYJE TAISYKLĖS

1. Draudžiama naikinti ar žaloti reljefo formas;
2. Draudžiama važiuoti ne keliais savaeigėmis motorinėmis transporto priemonėmis;
3. Draudžiama kurti laužus tam neskirtose vietose;
4. Draudžiama įrengti stovyklavietes.

Plačiau draustinio apsaugos režimas aprašytas LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69 str. ir 79 str.

Vertybės
Šiose pievose augantys viksvynai suformuoja buveines meldinėms nendrinukėms perėti. Be jų čia sutinkama ir kitų retų žvirblinių paukščių, pievose telkšančiose balutėse migracijų metu sustoja gulbės nebylės (Cygnus olor) ir giesmininkės (C. cygnus), tilvikiniai paukščiai gaidukai (Philomachus pugnax), tikučiai (Tringa glareola), virš pievų medžioja nendrinės lingės (Circus aeruginosus), paprastieji suopiai (Buteo buteo). Šiose pievose galima aptikti ir retų augalų rūšių, pavyzdžiui, auga paprastieji kardeliai (Gladiolus imbricatus). 

Grėsmės
Tokioms pievoms didžiausios grėsmėsyra nešienavimas, užaugimas krūmais ir medžiais, nušienautos žolės neišvežimas iš teritorijos, pievų hidrologinio rėžimo pokyčiai, nusausinimas.

Paprastasis kardelis (kairėje); geltonosios kielės patelė (Motacilla flava) (dešinėje)

Svencelės pievų botaninio-zoologinio draustinio žemėlapis

Atnaujinimo data: 2023-10-19