Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nuostatas draustinių steigimo tikslai yra:
1) išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietoves;
2) užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei ekologinę pusiausvyrą;
3) išsaugoti laukinių augalų, gyvūnų bei grybų buveines ir rūšis, genetiniu požiūriu vertingas jų populiacijas;
4) sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams;
5) sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui;
6) propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietoves.

Pagal saugomų gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų (vertybių) pobūdį draustiniai skirstomi į: 1) gamtinius; 2) kultūrinius; 3) kompleksinius.

Šiame skyriuje aprašomi gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai esantys Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje  ir už jos ribų esantys valstybiniai, nacionalinio parko direkcijai priskirti, gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai.

Atnaujinimo data: 2024-01-31