Lužijos botaninio draustinio steigimo tikslas yra išsaugoti pamario smėlio paplūdimių bendrijas su retomis halofitinėmis rūšimis bei Kuršių marių pakrantės užliejamas pievas su retais augalais. Draustinis įsteigtas 1998 m. sausio 1 d. ir užima 67,62 ha plotą.

LANKYMOSI DRAUSTINYJE TAISYKLĖS

1. Draudžiama naikinti ar žaloti reljefo formas;
2. Draudžiama kurti laužus tam neskirtose vietose;
3. Draudžiama įrengti stovyklavietes;
4. Draudžiama važiuoti ne keliais savaeigėmis motorinėmis transporto priemonėmis;
5. Privaloma laikytis Lankymosi miške taisyklių reikalavimų.

Plačiau draustinio apsaugos režimas aprašytas LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69 str. ir 74 str.

Dėl Kuršių marių eutrofikacijos vešintys nendrynai sunaikino atviro smėlio paplūdimių buveines, o retos halofitinės augalų rūšys yra jų nustelbtos. 

Lužijos botaninio draustinio žemėlapis

Atnaujinimo data: 2023-10-19