VšĮ Gamtos paveldo fondas kviečia žymėti žydintį vandens telkinį

Data

2021 07 29

Įvertinimas
0
IMG_20180906_090333.jpg

VšĮ Gamtos paveldo fondas kartu su partneriais iš Lietuvos ir Lenkijos vykdo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektą ,,DUMBLIAI – EKONOMIŠKAI PAGRĮSTŲ VANDENS EKOSISTEMŲ PASLAUGŲ DALIS“ (angl. Algae – economy based ecological service of aquatic ecosystems, akronimas AlgaeService for LIFE, Nr. LIFE17 ENV/LT/000407). Projekto įgyvendinimo pradžia ir pabaiga: 2018-08-01 – 2023-07-31. Daugiau informacijos apie projektą galima rasti tinklalapyje adresu www.algaeservice.gamtostyrimai.lt
VšĮ Gamtos paveldo fondas yra atsakingas už projekto veiklų viešinimą bei rezultatų sklaidą. Šiam tikslui pasiekti sukurta aplikacija „Pažymėk žydintį vandens telkinį“ (angl. „Mark a blooming water body“). Aplikacija skirta vandens telkinių „žydėjimo“ vietų žymėjimui. Informacija bus skirta surinktų duomenų analizei, vandens telkinių „žydėjimo“ dažnumo ir pasiskirstymo Lietuvos teritorijoje vertinimui. 

Aplikacija pasiekiama nukopijavus nuorodą:
https://arcg.is/0jqvCn  arba QR kodu:Taip pat vykdoma apklausa, kurios tikslas – surinkti informaciją apie vandens telkinių „žydėjimus“. Dėkojame, kad skiriate keletą minučių užpildyti žemiau pateiktą anoniminę apklausos anketą. Jūsų nuomonė yra labai svarbi, todėl prašome atsakyti į visus klausimus, kai kurie klausimai gali likti neatsakyti. 

Klausimynas pasiekiamas nukopijavus nuorodą:
https://bit.ly/34rZ2Tb arba QR kodu:VšĮ Gamtos paveldo fondo informacija