PROJEKTO „GAMTOTVARKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS „NATURA 2000“ TERITORIJOSE (II)"

Data

2022 05 23

Įvertinimas
0
Pirma_K.D..jpg

Ištisų nendrynų juostomis, apaugusių Kuršių marių pakrantės vaizdas po truputį keičiasi. Nuo 2021 m. pradėtas vykdyti projektas, Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas “Natura 2000” teritorijose (II) Nendrynų šalinimas Kuršių marių pakrantėje“ , tęsia veiklas ir šiemet. Nendrynai savaime sparčiai plečiasi ir užima vis daugiau gamtinio kranto ruožo, tad pagrindinis projekto tikslas – mažinti nendrynų sąžalynus, taip siekiant išsaugoti smėlėto skalaujamo kranto ir atvirų, seklių įlankų tipų buveines, kuriose auga reti ir saugomi augalai (pvz.: vandeninė plaumuonė), maitinasi paukščiai (pvz.: urvinė antis). Po pirmųjų metų darbų jau matome ryškėjančius rezultatus. Sumažėjus nendrių sąžalynams, atsiveria langai į atviras marias, o į uždumblėjusias pakrantes plūsteli šviežias vanduo. Besiformuojančiose protakose galime stebėti žuvų nerštą, besimaitinančius rudagalvių kirų būrius, pilkuosius ar baltuosius garnius. Priekrantėse susidariusiose seklumose, pastebimos urvinių ančių (Lietuvos raudonoji knyga), pilkųjų ančių (Lietuvos raudonoji knyga), didžiųjų ančių poros, krantiniai tilvikai, kur atviros seklumos yra maitinimosi ar veisimosi teritorijos. Taip pat seklumose stebimos šelmeninės ir langinės kregždės, renkančios medžiagą lizdų lipdymui.

Informacija apie projektą: https://nerija.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projektine-veikla/vykdomi-projektai 

Nuotraukos: M.Bružas, K.Dambrauskienė, D.Juškevičienė

Susidariusioje seklumoje maitinasi urvinės antys

Susidariusioje seklumoje neršia paprastieji karosai

Seklumoje žvejoja rudagalviai kirai

Nendrynų šąžalynuose suformuotos protakos