PROJEKTO „GAMTOTVARKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS „NATURA 2000“ TERITORIJOSE (II)“

Data

2021 04 30

Įvertinimas
0
6.jpeg

Šiais metais Kuršių nerijos nacionaliniame parke startuoja projektas: Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas “Natura 2000” teritorijose (II) Nendrynų šalinimas Kuršių marių pakrantėje“, kuris bus vykdomas 2021-2023m. 
Marių pakrantėje suvešėjus nendrynams – išnyksta smėlėto skalaujamo kranto ir atvirų, seklių įlankų tipų buveinės, kuriuose auga reti ir saugomi augalai (pvz.: vandeninė plaumuonė), maitinasi paukščiai (pvz.: urvinė antis). Vienintelė galimybė situaciją keisti – nendrynų užimamų plotų mažinimas. Kaip viena iš pagrindinių priemonių siekiant atkurti atviras pakrančių buveines yra reguliarus nendrynų šienavimas.

         

Dėl nendrynų išplitimo, nebelikus natūralių buveinių, urvinės antys maisto ieško nuožulniose marių krantinėse miesteliuose. Laukiniai paukščiai bijo žmonių, kaskart praeinant krantine žmonėms, atsitraukia. Todėl maitinimosi sąlygos yra prastos, maitinasi ant krantinės augančiomis žolėmis, nors galėtų misti smėlyje gyvenančiomis kirmėlėmis, moliuskais (kairėje) / 2015 m. Kuršių nerijoje jau buvo fiksuojami tik pavieniai vandeninės plaumuonės individai, o vykdant reguliarų nendrių šienavimą pasiektas tikrai puikus rezultatas ir plaumuonė jau formuoja sąžalynus (dešinėje)

Šiam tikslui bus naudojama unikali šlapynių ir seklių ežerų priežiūros technika – amfibija Truxor DM 4700B, kuri šią savaitę buvo atgabenta į Kuršių neriją. Amfibija kirs perteklinę vandens augaliją, taip formuojant retus nendrynus ir didinant ištisinių nendrynų fragmentaciją, ją transportuos ir atliks kitus darbus, kurių metu bus suformuojamos ir protakos. Tai padės sumažinti EB svarbos buveinės 1150* Lagūnos lokalią eutrofikaciją ir sudarys palankesnes sąlygas tipinėms buveinės rūšims ir į Lietuvos raudonąją knygą įrašytoms augalų ir gyvūnų rūšims.

Projekto veikla įgyvendinama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės apsauga“.