2024-04-10

Kuršių nerijoje organizuojamos dvi interaktyvios diskusijos vietovės išsaugojimo ir valdymo klausimais

Nuotr. aut. Renata Kilinskaitė

Kuršių nerijos valdymo plano rengimo procesui įsibėgėjus balandžio 24 d. ir gegužės 7 d. organizuojamos dvi interaktyvios diskusijos, skirtos valdančių institucijų, organizacijų, kultūros, mokslo ir akademinės bendruomenės, turizmo ir verslo atstovams, kurių veikla susijusi su Kuršių nerija. Nuotolinių diskusijų metu bus keliami Kuršių nerijos valdymo, atsakomybių ir svarbiausių iššūkių bendrystei klausimai. Diskusijų rezultatai padės formuoti Kuršių nerijos 2031 m. viziją, išryškinti valdymo iššūkių spragas ir poreikius.  


Balandžio 24 d. 14 val. Interaktyvi diskusija „Ko nepamiršti rengiant valdymo planą?“ 

Diskusija skirta suinteresuotoms institucijoms, asociacijoms, NVO, mokslo, kultūros ir akademinei bendruomenei, turizmo informacijos centrams, turizmo ir renginių organizavimo atstovams, verslo vystytojams, transporto ir laivybos atstovams – tiems, kurie turi tiesioginių ar netiesioginių interesų Kuršių nerijoje. Renginyje gali dalyvauti 2 atstovai iš vienos institucijos ar organizacijos. 

Registracija: https://bit.ly/KNVPstakeholders  
Prisijungimo nuorodą ZOOM platformai atsiųsime patvirtinus Jūsų registraciją.  

Programa:   
14:00 – 14:20 Kuršių nerijos valdymo plano  tikslai ir procesas (Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovai)   
14:20 – 14:50 Interaktyvi diskusija: Ko nepamiršti rengiant valdymo planą?   
14:50 – 15:10 Darbo grupėse apibendrinimas   
15:10 – 15:40 Interaktyvi diskusija: UNESCO pasaulio paveldo vietovės Kuršių nerijos vizija 2031 m.   
15:40 – 16:00 Darbo grupėse apibendrinimas, klausimų – atsakymų sesija  
*Diskusija bus įrašoma ir viešinama www.knvp.lt


Gegužės 7 d. 10:00 val. Interaktyvi diskusija „Kuršių nerijos valdymas ir atsakomybė“, skirta tiesiogiai UNESCO pasaulio paveldo vietovės Kuršių nerijos valdyme dalyvaujančių ir vertybės išsaugojimu besirūpinančių institucijų atstovams. Jei negalite dalyvauti, deleguokite atsakingą kolegą iš savo institucijos. Renginyje gali dalyvauti 2 atstovai iš vienos institucijos.  

Registracija: https://bit.ly/KNVPmanagers  
Prisijungimo nuorodą ZOOM platformai atsiųsime patvirtinus Jūsų registraciją.  

Programa:  
10:00 – 10:15 Kuršių nerijos valdymo plano tikslai ir procesas (Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovai) 
10:15 – 10:45 Interaktyvi diskusija: Kuršių nerijos valdymas ir atsakomybė 
10:45 – 11:00 Darbo grupėse apibendrinimas 
11:00 – 11:30 Interaktyvi diskusija: Kuršių nerijos valdymo iššūkiai ir poreikiai 
11:30 – 12:00 Darbo grupėse apibendrinimas, klausimų – atsakymų sesija 
*Diskusija bus įrašoma ir viešinama www.knvp.lt

 ************************** 

Apie valdymo planą 

UNESCO pasaulio paveldo vietovės Kuršių nerijos valdymo plano rengimas vyks iki 2024 m. pabaigos. Tai – įtraukus procesas, kurio metu skirtingų sričių ekspertai vertins esamą vietovės būklę, analizuos valdymo sistemą, kurs veiksmų planą ir siūlys priemones, kaip turėtų būti saugoma vietovė ir jos išskirtinė visuotinė vertė šiandien ir ateityje.  

Šiuo laikotarpiu bus organizuojami mažiausiai 4 teminiai susitikimai su gyventojais ir įvairiomis suinteresuotomis grupėmis bei visuomenės apklausa. Valdymo plano rengėjai tikisi, kad aktyvus įvairių grupių įsitraukimas į šio strateginio dokumento kūrimą padės išgirsti, išanalizuoti ir apibendrinti esminius iššūkius, su kuriais susiduriama identifikuojant ir sprendžiant problemas, kylančias Kuršių nerijoje.  Šis integralus dokumentas yra privalomas kiekvienai į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įrašytai vietovei. 

Valdymo plano rengimo organizatorius ir koordinatorius: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, atliekanti vietos valdytojo funkciją. Kontaktinis asmuo: Justė Zavišaitė, [email protected] 
Projekto vykdytojas: The Critical 

Projektas finansuojamas Aplinkos apsaugos rėmimo programos ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos lėšomis.