Jei ne grybai ir ne uogos…

Data

2021 08 03

Įvertinimas
1
8.JPG

… mums visiems puikiai žinomas žemyninių kopų krašto posakis sako, kad be gamtos teikiamų turtų mums būtų sunku išgyventi. Tačiau laikai pasikeitė, vartojame ne tik tai ką galime suvalgyti, iš ko galime pasistatyti namus ar ką galime panaudoti ūkyje. 
Pajūrio kopų krašte gamtos vartojimas ypatingai pastebimas, tačiau čia jis kiek kitoks – žmonės mėlynių uogų neraško po vieną, o skina visą krūmą; pajūrio kopų ir miškų augalai tiesiog nuskinami ar išraunami trumpalaikiam „malonumui“ patenkinti; nakvynei apsistojama palapinėse ant trapios Kuršių nerijos miškų paklotės ar kopose; sąmoningai kalnų dviračiais važinėjama stačiais miškų šlaitais bei samanų paklote; gamtos vartojimo troškimui numalšinti nuvažiavimas nuo kietosios kelio dangos automobiliu tiesiog būtinas; o kurgi dar įvairių renginių organizatorių įgeidžiu vykdomas miškų šiukšlinimas prikabinėjant plastikinių kortelių prieš tai nepasitarus su vietiniais miškininkais ir saugomos teritorijos specialistais.
Kai kuriais atvejais informavus nacionalinio parko lankytojus apie esamuoju laiku vykdomus saugomos teritorijos ar lankymosi miške taisyklių pažeidimus tenka sulaukti priekaištų, jog pastarosios taisyklės yra nelogiškos. 
Atminkite – SAUgome ir TAU! Juk visi norime gyventi tvarkingoje, švarioje ir gyvybės kupinoje aplinkoje bei ją išsaugoti ateities kartoms, todėl savo elgesį ir galimą poveikį šiam unikaliam kraštui sąmoningai įsivertinkite, todėl jei ne „grybai ir pupos uogos“, Kuršių nerijos kopos būtų „nenujotos“.


Iškarpa iš Facebook puslapio „Kultūros sala“ Neringa – Lietuvos kultūros sostinė 2021. Nuotrauka iš įvykusio kultūrinio maršruto pristatymo. 
Akivaizdus KNNP lankymo taisyklių 7.5. punkto (draudžiama šiukšlinti, daryti žalą gamtai) ir lankymosi miške taisyklių 15.2. punkto (draudžiama kirsti ar kitaip žaloti medžius, krūmus, kitus augalus ir grybus, ardyti miško paklotę) pažeidimai.
Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 305 str. Saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas
4 p. Valstybinių parkų ar biosferos rezervatų, išskyrus valstybiniuose parkuose ar biosferos rezervatuose esančias gamtos paveldo objektų teritorijas ir valstybinių parkų ar biosferos rezervatų ir jų ribų planuose išskirtus gamtinius rezervatus ir draustinius, apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas
užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.
arba
7 p. Gamtinių rezervatų, draustinių, gamtos paveldo objektų teritorijų arba valstybinių parkų ar biosferos rezervatų ir jų ribų planuose išskirtų gamtinių rezervatų ar draustinių, valstybiniuose parkuose ar biosferos rezervatuose esančių gamtos paveldo objektų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas
užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.
ANK 278 str. Lankymąsi miške reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas
1 p. Lankymąsi miške reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas
užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkiasdešimt iki vieno šimto dešimt eurų.

Purvynės pamario take numesta juodosios varnauogės (Empetrum nigrum) šakelė uogų jau nebesubrandins.
KNNP lankymo taisyklių 7.5. punkto (draudžiama šiukšlinti, daryti žalą gamtai) ir lankymosi miške taisyklių 15.2. punkto (draudžiama kirsti ar kitaip žaloti medžius, krūmus, kitus augalus ir grybus, ardyti miško paklotę) pažeidimai.
ANK 305 str. Saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas
4 p. Valstybinių parkų ar biosferos rezervatų, išskyrus valstybiniuose parkuose ar biosferos rezervatuose esančias gamtos paveldo objektų teritorijas ir valstybinių parkų ar biosferos rezervatų ir jų ribų planuose išskirtus gamtinius rezervatus ir draustinius, apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas
užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.
ANK 278 str. Lankymąsi miške reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas
1 p. Lankymąsi miške reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas
užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkiasdešimt iki vieno šimto dešimt eurų.

Negana to, jog galime naudotis nuostabiais Baltijos jūros paplūdimiais, tačiau to lankytojams negana, todėl „vartoja“ gyvybingus augalus betikslei pramogai. Nuo apsauginio kopagūbrio nurautos pajūrinės smiltnendrės (Ammophila arenaria) kopų tvirtinimo funkcijos nebeatliks, o geltonosios startos (Emberiza citrinella) ir kiti žiemojantys bei migruojantys žvirbliniai paukščiai neteko dalies sėklų maitinimuisi. 
KNNP lankymo taisyklių 7.5. punkto (draudžiama šiukšlinti, daryti žalą gamtai) ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 97 str. 2 p. (draudžiama niokoti gamtos ir kultūros paveldo objektus, ardyti paplūdimius, povandeninį krantą, kopagūbrį, kopas, klifo šlaitus ar kitaip žaloti reljefą, dirvožemį, augmeniją ir gyvūniją) pažeidimai
ANK 305 str. Saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas
4 p. Valstybinių parkų ar biosferos rezervatų, išskyrus valstybiniuose parkuose ar biosferos rezervatuose esančias gamtos paveldo objektų teritorijas ir valstybinių parkų ar biosferos rezervatų ir jų ribų planuose išskirtus gamtinius rezervatus ir draustinius, apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas
užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.
ANK. 256 str. Reikalavimų dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pažeidimas
3 p. Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymas nustatytose Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose pažeidžiant šiose teritorijose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas
užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų.

Lankytojai dažnai nepasidomi kur keliauja, kokią teritoriją „vartoja“, todėl nusteba sužinoję, jog palapines statyti galima tik Nidos kempinge. 
KNNP lankymo taisyklių 7.2. punkto (statyti palapines, apsistoti su kemperiais, kilnojamaisiais nameliais, išskyrus tik specialiai tam įrengtas, ženklais pažymėtas vietas) pažeidimas
ANK 305 str. Saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas
4 p. Valstybinių parkų ar biosferos rezervatų, išskyrus valstybiniuose parkuose ar biosferos rezervatuose esančias gamtos paveldo objektų teritorijas ir valstybinių parkų ar biosferos rezervatų ir jų ribų planuose išskirtus gamtinius rezervatus ir draustinius, apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas
užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.
arba
7 p. Gamtinių rezervatų, draustinių, gamtos paveldo objektų teritorijų arba valstybinių parkų ar biosferos rezervatų ir jų ribų planuose išskirtų gamtinių rezervatų ar draustinių, valstybiniuose parkuose ar biosferos rezervatuose esančių gamtos paveldo objektų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas
užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.Opėjančios gamtos vartojimo problemos pavyzdys. Takas nuo šlaito naudotas pėsčiųjų galų gale sudomino ir kalnų dviračių entuziastus. Šiuo atveju pėstieji eidami šiuo taku daro mažesnę neigiamą įtaką šlaito erozijai nei dviratininkai, kurie padangomis „išpjauna“ provėžas. To išdava pasimato po liūčių – išplaunamas mišku apaugusiose kopose stabilizuotas smėlis, o tai sukuria reljefo ir miško paklotės pažaidas. 
Važinėjimu dviračiais raginame rinktis kieto pagrindo kelius, vengti stačių, smėlėtų kopų šlaitų, nevažinėti miško paklote – gamtą ir jos vaizdus vartokite ją sąmoningai saugodami.

Lankytoja su mažamečiais vaikais nuvažiavusi nuo kietosios kelio dangos patraukė didžiojo kopagūbrio link „pavartoti“ kopų vaizdų. Ženklas pastatytas šalia automobilio ir informuojantis, jog lankytis Naglių gamtiniame rezervate draudžiama didesnių abejonių lankytojams nesukėlė. O ir informavus apie nacionaliniame parke galiojančias taisykles ir rezervato apsaugos rėžimą šis pasirodė nelogiškas, tiesa, pastaba, kad laukiniams gyvūnams taip pat reikia namų kur galėtų gyventi netrikdomi pasirodė labiau įtikinama, nei teisinės valstybės priimti įstatymai.
KNNP lankymo taisyklių 7.1. (draudžiama važiuoti, sustoti ir stovėti motorinėmis transporto priemonėmis ne ant kietosios kelio dangos, užstatyti užtvarus ir įvažiavimus į mišką), 7.8. (draudžiama lankytis Naglių ir Grobšto gamtiniuose rezervatuose, išskyrus įrengtus pėsčiųjų ir dviračių takus, drėgnąją paplūdimio dalį) punktų pažeidimas. Neatsižvelgta į Lankymosi miške taisyklių 12 punktą (Statyti transporto priemones miškuose galima tik tam skirtose transporto priemonių stovėjimo (parkavimo) aikštelėse arba kelio pakraštyje, užtikrinus galimybę keliu pravažiuoti kitoms transporto priemonėms. Statant transporto priemonę kelio pakraštyje, vengti užvažiuoti ant samanų, kerpių, uogienojų.).
ANK 305 str. Saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas
7 p. Gamtinių rezervatų, draustinių, gamtos paveldo objektų teritorijų arba valstybinių parkų ar biosferos rezervatų ir jų ribų planuose išskirtų gamtinių rezervatų ar draustinių, valstybiniuose parkuose ar biosferos rezervatuose esančių gamtos paveldo objektų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas
užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.


„Prašome neliesti“. Taip kreipiasi į plastiką „įvilkta“ orientacinių varžybų punkto kortelė prikabinta ant paprastosios pušies. Valstybiniuose miškuose ir saugomose teritorijose „Prašome nešiukšlinti“ – atsakome. Atkreipiame dėmesį, jog gamtinėse teritorijose planuodami kultūros, sporto ir kitus renginius jų detales organizatoriai turi suderinti su Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija bei Valstybinės įmonės Valstybinės miškų urėdijos Kretingos regioniniu padaliniu. Nuotraukoje esanti kortelė yra organizatorių aplaidumo ir teritorijos, kurioje rengia varžybas negerbimas – lankymosi miškuose taisyklių 14 p. (Kultūros, sporto ir kitus renginius miške galima organizuoti tik gavus miško valdytojo leidimą raštu, kuriame nurodoma renginio pradžios data, trukmė, planuojamas dalyvių skaičius, organizacijos adresas, atsakingo asmens vardas ir pavardė, taip pat įpareigojimas dėl teritorijos sutvarkymo renginiui pasibaigus. Jeigu renginys vyks saugomų teritorijų direkcijų administruojamose ar joms Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu priskirtose nacionalinėse saugomose teritorijose ir „Natura 2000“ tinklo teritorijose, leidimas turi būti suderintas su atitinkamos saugomos teritorijos direkcija.) pažeidimas. Taip pat ir „Renginių organizavimo Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašo“ 26.4.16. p. (planuojant renginį neurbanizuotose teritorijose – renginį suderinti su Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija) nesilaikymas.
ANK 278 str. Lankymąsi miške reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas
1 p. Lankymąsi miške reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas
užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkiasdešimt iki vieno šimto dešimt eurų.

SAUgome ir TAU. Labai paprastas pavyzdys, kodėl SAUGOMOJE teritorijoje jos specialistai privalo žinoti apie gamtinėse teritorijose vyksiančius renginius: mūsų kopose ir miškuose gyvena organizmai iš kurių vieni yra dažni ir įprasti betgi yra ir retų bei nykstančių. Kartu su renginių organizatoriais galime rasti sprendimus, kuriais būtų patenkinti tiek renginių dalyviai, tiek ir būtų užtikrinta retų ir saugomų organizmų, buveinių ir kraštovaizdžio apsauga. 
Nuotraukoje matomi į viršūninį skėtį sutelkti rausvi žiedai yra tyrulinės erikos (Erica tetralix) – retos, saugomos (LRK), mažos populiacijos sutinkamos TIK Kuršių nerijoje ir Aukštumalos aukštapelkėje individas besistiepiantis iš miško paklotės, miško kvartalinėje. Tokiomis kvartalinėmis žmonės mėgsta vaikščioti, pravažiuoti dviračiais (kaip matėme nuotraukoje anksčiau), ar tyliai tyliai surengti sporto renginį nieko apie tai nepranešus. 
Tik kartu bendradarbiaudami trapią Kuršių nerijos gamtą galime išsaugti sau ir ateities kartoms.