Informacija apie vykdomus kirtimus Kuršių nerijoje

Data

2021 01 08

Įvertinimas
0
Kalninės pušies medynai(1).jpg

Kuršių nerijoje 2021 metais pradėti vykdyti Kalninės pušies rekonstrukciniai (tai yra medynų ar krūmynų pertvarkymo) kirtimai. Šiuo metu Juodkrantės girininkijoje planuojama kirtimus vykdyti 12,5 ha plote, 6 - 20 miško kvartaluose, Nidos girininkijoje 19,8 ha plote, 151 - 155 ir 159 - 170 miško kvartaluose.

Miško kirtimai Kuršių nerijoje vykdomi žiemos sezonu (iki kovo 15 d., ir rugsėjo 1 d. - gruodžio 31 d.)

Kalninės pušies medynai yra sodinti prieš 120 metų, sodinti labai tankiai, siekiant sustabdyti judantį kopų smėlį. Kalninė pušis savo funkciją senai atliko, šiai dienai tai yra gamtinę brandą pasiekę medynai, kurie labai pavojingi dėl galimo miško gaisrų pavojaus. Tą rodo ir cikliškai pasikartojantys miško gaisrai Kuršių nerijoje (1995 m. išdegė 60 ha medynų, 2006 m. -236 ha, 2014 m. -120 ha.) Iškirtus kalninę pušį ant didžiųjų kopagūbrių vėl bus sodinama kalninė pušis, kitur sodinama paprastoji pušis su beržo priemaiša, dalis kirtaviečių bus paliekama savaiminiam atsikūrimui, taikant danų patirtį. Danai kalninę pušį iškerta ilgais koridoriais ir palieka ją savaime atželti. Jiems tai puikiai sekasi.

Pagal danų rekomendacijas, kalninėje pušyje turi būti iškertami koridoriai iki 15 metrų pločio, 2021 m. Nidos girininkijoje iškirsime keletą koridorių orientuotų tam tikromis eksperimentinėmis kryptimis, pabandant, kaip geriau vyktų natūralus miško atsikūrimas. Siauri koridoriai kertami todėl, kad iš sėklos sudygusio jauno kalninės pušies daigelio neišdegintų vasaros saulė, nenugairintų pajūrio vėjai. Atsižvelgiant į rezultatus po kelių metų bus sprendžiama, kokiu būdu atkūrinėsime kalninės pušies medynus.

Pranešimai apie ketinimus kirsti mišką valstybiniuose miškuose Valstybinės miškų tarnybos yra išduoti: Juodkrantės girininkijai 2021 m. sausio 4 d., Nr. KL02 000001, KL02 000002, Nidos girininkijai  2021 m. sausio 4 d., KL02 000003, KL02 000004.

Kirtimai vykdomi vadovaujantis Kuršių nerijos nacionalinio parko vidinės miškotvarkos projektu, patvirtintu LR Aplinkos ministro 2013 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. D1-553, bei Kuršių nerijos tvarkymo planu, patvirtintu 2012 m. birželio 6 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 702.

Minimuose dokumentuose numatoma rekonstrukciniais kirtimais iškirsti beveik 1300 ha Kalninės pušies medynų, apie 450 ha ploto atkurti kalnine pušimi, o paprastąja pušimi atkurti iki 850 ha ploto. Šie darbai turėtų būti įgyvendinti per 15-20 metų.

Dėl detalesnės vykdomų kirtimų informacijos kreipkitės į Nidos girininkijos girininką Kęstutį Dikšą, tel. 8 656 35025; arba Juodkrantės girininkijos girininką Romą Andrusevičių, tel. 8 656 34998.

Kalninės pušies medynai: 

Atsodinta kalninė pušis:

Informaciją parengė VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninis padalinys