header image

Naglių gamtinis rezervatas

Naglių gamtinio rezervato tikslas – išsaugoti unikalų Naglių kraštovaizdžio apylinkės gamtinį kompleksą su išpustytų kupstuotųjų (pilkųjų) kopų didžiojo gūbrio, jo pašlaitėje esančių kupstynės ir rumbių, Agilos ir Lydumo kyšulių (ragų), miškingos kauburiuotosios pajūrio palvės, pajūrio apsauginio kopagūbrio ir smėlynų ruožais, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių radavietėmis, Europos bendrijos svarbos buveinėmis.

Naglių gamtinis rezervatas įsteigtas 1994-12-19. Rezervato plotas – 1669,01 ha, jis tęsiasi 9 kilometrus iš šiaurės į pietus tarp Juodkrantės ir Pervalkos. Pagrindiniai saugomi objektai: pilkosios (mirusios) kopos, pajūrio ir pamario palvės bei kupstynės kompleksai; Raudonosios knygos ir kitų retųjų augalų gausios augimvietės; 4 buvusių užpustytų kaimų ir 2 senų kapinaičių vietos; senieji atpustomi dirvožemiai ir senųjų kopų liekanos; estetiškai vertingi peizažai. Dėl nuolat pasikartojančių stiprių vėjų Naglių gamtinio rezervato baltosiose kopose susidaro įspūdingos daubos ir išgraužos, dėl to kai kur iš po smėlio išlenda senųjų dirvožemių fragmentai.

Rezervatiniai miškų ir smėlynų kompleksai, tai ypatingos vertės natūralūs gamtiniai kompleksai: didžiojo kopagūbrio ir pamario ragų kraštovaizdžio biocenozės ir buveinės.

Juose yra išskirtos 2 zonos:

1. Griežtos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zona (KMn, KMSn, KSn), kuriai taikomas griežtos apsaugos reglamentas ir užtikrinama natūralių gamtinių procesų vyksmo apsaugą, čia gamta palikta mokslo tikslams ir stebėjimui;

2. Reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zona (KMr, KMSr, KSr), taikomas reguliuojamos apsaugos reglamentas, vykdomos tvarkymo ir gamtotvarkos planuose numatytos gamtinių smėlynų, ekosistemų formavimo, atvirų vietų palaikymo ar atkūrimo priemonės. Gyvename miškų zonoje, kur medžiai auga natūraliai, todėl nieko nedarant, atviros ar pusiau atviros smėlynų buveinės, kadagynai užauga medžiais, taip galime prarasti dideles gamtines vertybes, Kuršių nerijos savitumą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-03