Sambijos plynaukštės biosferos poligonas

2015 m. balandžio 23 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-333 (Žin., 2015, Nr. 6470) įsteigtas Sambijos plynaukštės biosferos poligonas, patvirtinti šio biosferos poligono nuostatai bei jo ribos.

Ši teritorija apima dalį unikalios pietrytinės Baltijos jūros plynaukštės su jai būdingu dugno reljefu ir susiformavusia riedulynų, moreninio priemolio ir smėlio mozaika. Čia saugoma rifų buveinė, kuriai būdingos gausios dvigeldžių moliuskų valgomųjų midijų (Mytilus edulis) kolonijos ir santykinai didelė dugno makrofaunos rūšių įvairovė. Čia taip pat sutinkamos žiemojančių ledinių ančių (Clangula hyemalis), nuodėgulių (Melanitta fusca) ir alkų (Alca torda) sankaupos. Teritorijos plotas apie 21120 ha. 

Atnaujinimo data: 2023-10-19