2009 m. rugsėjo 17 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-549 (Žin., 2009, Nr. 114-4868) įsteigtas Kuršių marių biosferos poligonas, patvirtinti šio biosferos poligono nuostatai bei jo ribos.

Poligono teritorija yra Klaipėdos apskrityje, Šilutės ir Klaipėdos rajonų savivaldybėse. Kuršių nerijos nacinalinio parko direkcija administruoja Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančią poligono dalį.

Kuršių marių biosferos poligono teritorija atitinka natūralių buveinių apsaugai svarbių teritorijų ir laukinės gyvūnijos buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus ir apima didžiąją dalį didesnės vietovės, kuri pavadinimu „Kuršių marios“ yra įtraukta į Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 (Žin., 2009, Nr. 51-2039), ir yra skirta Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių – 1130 Upių žiotys ir 1150 Lagūnos bei Europos Bendrijos svarbos žuvų – perpelės, baltijos lašišos, kartuolės, ožkos, paprastojo kirtiklio, salačio ir upinės nėgės apsaugai. Teritorijos plotas – 31 299 ha.

Atnaujinimo data: 2023-10-19