2013 m. gegužės 16 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-350 (Žin., 2013, Nr. 53-2646) įsteigtas Baltijos jūros biosferos poligonas, patvirtinti šio biosferos poligono nuostatai bei jo ribos.

Šis poligonas įsteigtas išsaugoti vertingą Baltijos jūros ekosistemos dalį ties Kuršių nerija, ypač išlaikyti Europos bendrijos svarbos migruojančių vandens paukščių – mažųjų kirų (Larus minutus) ir žiemojančių vandens paukščių – alkų (Alca torda), nuodėgulių (Melanitta fusca) sankaupų vietas. Šios saugomos teritorijos plotas yra 31959 ha.

Atnaujinimo data: 2023-10-19