Atvejai kai perkančioji organizacija nesinaudoja CPO paslaugomis