Įgyvendinti projektai

Projektas: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija kartu su partneriais iš Švedijos, Vokietijos bei Lenkijos nuo 2017 metų rugpjūčio 17 dienos iki 2021 vasario 16 dienos įgyvendina 2014-2020 metų Europinio teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos „INTERREG South Baltic“, Europos sąjungos finansuojamą projektą – UNESCO pasaulio paveldo vietovių kultūros ir gamtos vertybių vystymas (en. Development of UNESCO Natural and Cultural assets, DUNC).

Tikslas: plėtoti gamtos ir kultūros paveldo vertybes Pietų Baltijos regione, kaip darnaus turizmo vietoves. Projekto eigoje, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija kartu su partneriais iš kitų Pasaulio paveldo UNESCO vietovių, sukūrė naujas ir panaudojo jau esamas priemones, padėsiančias Kuršių nerijai tapti darnesne turizmo vietove. 

Projekto veiklos orientuotos į:
1) bendradarbiavime su vietos bendruomenėmis ir verslo atstovais, kitomis suinteresuotomis grupėmis;
2) darnaus turizmo produktų ir/ar paslaugų vystyme;
3) ilgalaikiame valdyme užtikrinant projekto veiklų pastovumą ir tęstinumą.

1 veiklabendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis. Projektas DUNC orientuotas į bendradarbiavimą su tomis vietos bendruomenės grupėmis, kurios yra suinteresuotos UNESCO pasaulio paveldo vietovę ir jos gamtos bei kultūros paveldo vertybes išsaugoti ateities kartoms bei skleisti teigiamą, kokybišką informaciją apie saugomas teritorijas. 
Projekto metu sukurta Tvaraus verslininko sąvoka bei kriterijai, kurių pagrindu sukurtas tarptautinis verslininkų tinklas, į kurį gali prisijungti kiekvienas, sutinkantis su tvariomis turizmo idėjomis. Kuršių nerijos susitikimų metu su vietos verslininkais buvo išanalizuoti poreikiai, esama situacija bei pasiūlyta prisijungti prie tarpregioninio tinklo, kuriame verslininkai gali dalintis geraisiais praktikos pavyzdžiais bei patirtimis. Visą tinklą bei tvariuosius verslo kriterijus rasite čia. 
Kita suinteresuota grupė ir priemonė šiai veiklai pasiekti buvo Kuršių nerijos garbės ambasadorių klubo įsteigimas. Ambasadoriai, tai žmonės kurie skiria savo laiką, energiją, gerą valią ir talentą neatlygintinai šviesti visuomenę ir skleisti informaciją  apie Kuršių neriją, kaip UNESCO pasaulio paveldo vietovę, kad ši kultūros ir gamtos paveldo vietovė taptų darnaus vystymosi pavyzdžiu. Su ambasadoriais galite susipažinti čia.
2 veikla darnus produktų ir paslaugų vystymas. Projekto dėka, projekto partneriai vystė, plėtojo ir sukūrė darnius produktus bei paslaugas. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija siekė sukurti tokius produktus, kurie padėtų sumažinti sezoniškumo problemą Kuršių neriijoje, skatintų lankytojus keliauti ne tik vasaros sezono metu, bet visus metus. Sukurti produktai:
•    „Vadovas po Kuršių neriją“ – kuriame glaustai ir išsamiai pateikta Kuršių nerijos istorija, kruopščiai aprašyta išskirtinė jos gamta. Kuršių nerija, kaip nedaloma UNESCO pasaulio paveldo vietovė, neturėjo vientiso kelionės vadovo, kuris pristatytų abiejų šalių – Lietuvos bei Rusijos vertybes, todėl ši knyga tai puiki galimybė susipažinti su visa teritorija! Skaitytojas ras ne tik įdomios teorinės, bet ir naudingos praktinės informacijos, apimančios visą Kuršių neriją: vaizdingiausi pažintiniai takai, įstabiausios lankytinos vietos, svarbiausi objektai, asmenybių biografijos, legendos ir kt.


•    Mobili dviračių stotelė Naglių gamtiniame mokomajame take „SunEco“ – dviračių stotelė, kviečianti lankytojus nemokamai pasinaudoti siūlomomis paslaugomis – „wifi“ interneto prieiga, telefonų krovimo funkcija, pagrindiniais dviračio taisymo įrankiais. Gamtinėje teritorijoje esanti stotelė ragina turistus keliauti aktyviai. 


•    Teatralizuota ekskursija "Nidos aukso amžius: iš žvejų gyvenvietės į prašmatnų kurortą" – tai pasakojimas iš pirmų lūpų, kurioje vietos bendruomenė interaktyviai ir kūrybiškai pristato Kuršių nerijos istoriją. Iki projekto „DUNC“ pradžios ši ekskursija buvo rodoma tik vasaros sezono metu, tačiau įsigijus šiltus kostiumus – paltus bei skrybėles aktoriams, ši ekskursija turistams tapo prieinama pavasario ir rudens metu. 
•    Video filmas – „Kelionė į save“ . Šis video filmas, filmuotas visais keturiais metų laikais, kviečia lankytojus pažinti Kuršių neriją ir joje keliauti ne tik vasaros sezonu. Tai puiki istorija, kurią galite patirti kiekvienas: Video filmo peržiūra: čia.  
Visus projekto partnerių produktus galite pamatyti čia.

3 veikla ilgalaikis valdymas. Turizmas yra vienas iš sparčiausiai augančių Baltijos jūros regiono ekonomikos sektorių, kuris labai prisideda prie bendro ekonomikos augimo, tačiau tuo pat metu ir prie neigiamo poveikio aplinkai, t.y. populiariausių turistinių vietų apkrovos sezono metu, gamtos ir kultūros paveldo niokojimo. Dėl šių priežasčių, šio projekto metu siekta, kad UNESCO pasaulio paveldo vietovėms, dalyvavusioms projekte, būtų sukurtos strategijos, kuriomis vadovaujantis ar reguliariai į jas atsižvelgus, galima būtų sumažinti neigiamus turizmo rodiklius, skatinti teigiamus turizmo ekonomikos pokyčius ir vietos bendruomenės poreikius.  
Visus projekto metu sukurtus ir parengtus turizmo planus galite rasti čia.

Pagrindinis projekto partneris: Karlskronos savivaldybė, Švedija.
Projekto partneriai: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija (Lietuva), Morbylangos savivaldybė (Švedija), EUCC Baltijos biuras (Lietuva), EUCC – biuras Vokietijoje (Vokietija), Turizmo informacijos centras Šralzunde (Vokietija), Turizmo informacijos centras Vismare (Vokietija).
Asocijuoti partneriai: Malborko muziejus (Lenkija), Pietryčių Riugeno biosfero rezervatas (Vokietija), Blekingės salyno biosferos rezervatas (Švedija), Kalmaro apygardos administracinė valdyba (Švedija), Jūrų muziejus (Švedija), Švedijos Nacionalinė turto valdyba, Kurshkaya Kosa nacionalinis parkas Rusijoje(Kalinigrado sritis), Vorpommern nacionalinio parkas (Vokietija), Lenkijos komunų asociacija „Euroregion Baltic“ (Lenkija).
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-08-17 - 2021-02-16. 
Bendras projekto biudžetas: 1 693 067,00 Eur
Sužinokite daugiau:

•    Projekto svetainė https://www.dunc-heritage.eu/  
•    UNESCO pasaulio paveldo vietovių tinklas aplink Baltijos jūrą: https://balticheritageideas.eu/ 
•    Projekto leidinys -  naujienlaiškis, 2017 m. gruodžio mėn. Nr. 1, anglų kalba.
•    Projekto leidinys - naujienlaiškis, 2018 m. sausio mėn. Nr. 2, anglų kalba.
•    Projekto leidinys - naujienlaiškis, 2018 m. kovo mėn. Nr. 3, anglų kalba.
•    Projekto leidinys - naujienlaiškis, 2018 m. gruodžio mėn. Nr. 4, anglų kalba.
•    Projekto leidinys - naujienlaiškis, 2019 m. rugpjūčio mėn. Nr. 5, anglų kalba.
•    Projekto leidinys - naujienlaiškis, 2019 m. gruodžio mėn. Nr. 6, anglų kalba.
•    Projekto leidinys - naujienlaiškis, 2020 m. birželio mėn. Nr. 7, anglų kalba.
•    Projekto leidinys – naujienlaiškis, 2021 m. vasario mėn. Nr. 8, anglų kalba


Šis turinys yra autoriaus atsakomybė, todėl jokiu būdu negali būti vertinamas kaip Europos Sąjungos, vadovaujančiųjų institucijų ar 2014-2020 metų Europinio teritorinio bendradarbiavimo tikslo Pietų Baltijos programos Jungtinio sekretoriato nuomonė.
 

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“

Projekto tikslas: įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti (įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą). Pagrindinės priemonės, kuriomis bus siekiama užsibrėžto projekto tikslo – lankytojų centrų tinklo valstybiniuose parkuose išplėtimas, ekspozicijų, pristatančių valstybinių parkų vertybes, įrengimas, gamtos mokyklų įrengimas, lauko informacinių sistemų valstybiniuose parkuose išplėtojimas, pažintinių takų įrengimas, kraštovaizdžio kompleksų ir draustinių pritaikymas pažinti, gamtos ir kultūros paveldo objektų tvarkymas, ženklinimas. Projekto apimtyje planuojamos objektų projektavimo ir įrengimo veiklos.

Projekto veikla: parengti Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centro įrengimo techninį projektą

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneriai: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-06 – 2020-10-31
Projekto koordinatorius: KNNP direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr. specialistė Gražina Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. +370 674 76441.

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“.

Projektas Nr. 05.5.1-APVA–V-018-01-0002 „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (I)“
Projekto tikslas ES Tarybos direktyvų reikalavimai įpareigoja šalis nares vykdyti gamtotvarkos darbus paukščių ir buveinių apsaugai svarbiose teritorijose. Vykdant projektą „Natura 2000“ tinklo teritorijose ar jų dalyse bus įgyvendinami planavimo dokumentuose (gamtotvarkos planuose, tvarkymo planuose, tvarkymo programose, kt.) numatytos apsaugos ir tvarkymo priemones. Įgyvendinant gamtotvarkos priemones (pvz., šienavimo, krūmų kirtimo, saugomų rūšių veisimosi vietų įrengimo, hidrologinio režimo atstatymo ir kt.)., siekiama sudaryti sąlygas buveinėms, rūšims atsikurti ir išsaugoti bei atitinkamai siekiama sudaryti prielaidas saugomų teritorijų vertybių būklei gerinti. 
Projekto veikla: Raukšlėtalapio erškėčio (Rosa rugosa) atžalų iškirtimas ir pašalinimas apsauginiame kopagūbryje ir greta esančioje bemiškėje palvėje, pavasarį ir vasarą, 12,5 km ruože (kv. 56- 92, 97-127) nuo Naglių gamtinio rezervato pradžios šiaurėje iki Pervalkos. Sumedėjusios augalijos ir atžalų pašalinimas Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje ir Grobšto gamtiniame rezervate, 219 ha plote, Naglių gamtiniame rezervate, 265,5 ha teritorijoje. 
Projekto vykdytojas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneris: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-08-01 – 2021-03-02
Projektas Nr. 05.5.1-APVA–V-018-01-0002 „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (I)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“.
 

Projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0003 „Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano“ projekto „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“
Projekto tikslas: Įvertinti draustinių būklę, nustatant aktualias grėsmes, kurios įvertinamos pagal jų poveikį draustinyje saugomoms vertybėms. 
Projekto veikla: Pagal parengtas metodikas 2020 m. atliktas penkių Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai priskirtų draustinių (Smeltės botaninis draustinis, Kliošių kraštovaizdžio draustinis, Svencelės telmologinis draustinis, Lužijos botaninis draustinis, Svencelės pievų botaninis-zoologinis draustinis) būklės vertinimas. 
Projekto vykdytojas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneris: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-09-13– 2020-08-31
Projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0003 „Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano“ projekto „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“.
 

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“
Projekto tikslas: įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti, įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą. 
Projekto veiklos: Gamtos mokyklos techninio projekto parengimas. Gamtos mokyklai bus pritaikomas remontuojamas pastatas, adresu Purvynės g. 8A, naujai statomas pastatas Purvynės g. 8A, Nidos gyv., Neringa,  kapitaliai remontuojamas pastatas Smiltynės g. 12, Klaipėdoje ir restauruojamas pastatas Smiltynės g. 10, Klaipėdoje.  
Projekto vykdytojas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneris: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-06 – 2020-10-31
Projekto koordinatorius: KNNP direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėja Nijolė Piekienė, el. p. [email protected], tel. +370 656 35027.
Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“, finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Regioninės plėtros fondų lėšų.


Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06