Įgyvendinti projektai

Projektas: Kuršių nerijos nacionalinis parkas kartu su Klaipėdos universitetu ir partneriais iš Vokietijos bei Lenkijos dalyvauja Interreg South Baltic programos projekte „The use of active barriers for nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons – LiveLagoons“. Šio projekto metu trijose vietose Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje, Kuršių marių pakrantėje įrengiami biologiniai barjerai. 

Tikslas: „LiveLagoons“ projektas kelia tikslą pristatyti inovatyvias nedidelio masto žaliąsias technologijas sulaikančias ir pašalinančias maistines medžiagas pietų Baltijos lagūnų paplūdimiuose, taip sumažinant teršalų išmetimą į Baltijos jūrą ir sustiprinant aplinkos tvarumą lagūnų bendrijose.

Projekto veiklos orientuotos į šiuos pagrindinius žingsnius:
1) Apžvelgti geriausias prieinamas žaliąsias technologijas turint tikslą sulaikyti ir pašalinti maistines medžiagas iš seklių lagūnų vandenų, paplūdimių pakrantėse, kur būtų tinkama pritaikyti maudykloms;
2) Sukurti tinklą bendruomenių ir suinteresuotų šalių, žaliųjų technologijų bandymams, sulaikyti ir pašalinti maistines medžiagas praktikoje;
3) „Gyvųjų barjerų“ įgyvendinimas (įrengimas) pasirinktose bandomosiose vietose;
4) Perduoti įgytas žinias ir pasidalinti gerąja praktika su kitomis pietų Baltijos lagūnų bendruomenėmis ir ne tik.

1 veikla – geriausių prieinamų žaliųjų technologijų apžvalga, turint tikslą sulaikyti ir pašalinti maistines medžiagas iš seklių lagūnų vandenų, paplūdimių pakrantėse, kur būtų tinkama pritaikyti maudykloms. Projekto pradžioje buvo įvertinta daugybė pavyzdžių, kaip jau prieinamos žaliosios technologijos yra naudojamos kitose pasaulio šalyse. Pasitelkiant šiuos pavyzdžius bei siekiant pritaikyti technologijas Pietų Baltijos sekliems vandenims buvo įtraukti vietos mokslininkai, inžinieriai ir projekto vykdytojai. Buvo priimti sprendimai įrengti kelių tipų įrengimus, tiek patikrintus, tiek eksperimentinius šiam regionui, atsižvelgiant į vietovės ypatybes bei technologinius reikalavimus.
2 veikla – bendruomenių ir suinteresuotų šalių tinklo sukūrimas, žaliųjų technologijų bandymams, sulaikyti ir pašalinti maistines medžiagas praktikoje. Į žaliųjų technologijų projektavimo bei gamybos procesą paskelbus kvietimus įsitraukė vietos technologijų bei inžinerijos įmonės bei vietos mokslininkai. Eksperimentiniai įrenginiai leido geriau suprasti žaliųjų technologijų pritaikymą konkrečiai vietovei bei jos poreikius, o mokslininkai bei inžinieriai įgavo patirties projektuojant bei numatant žaliųjų technologijų įrenginiams naudojamas medžiagas bei augalų rūšis.
3 veikla – „Gyvųjų barjerų“ įgyvendinimas (įrengimas) pasirinktose bandomosiose vietose. Pirmasis projekto įrengimas atsirado 2018 metais Kuršių mariose. Tai vietos inžinierių ir mokslininkų bei projektą administruojančių darbuotojų projektavimo bei darbo vaisius – tinklas tarp dviejų pietinių Nidos molų atribojantis seklią Kuršių marių įlanką nuo likusio vandens telkinio vietinių augalų juosta. Tai fizinis-biologinis barjeras sudarantis sąlygas palankesnei įlankos vandens kokybei, pašalinant perteklines maistines medžiagas (azotą ir fosforą) vandenyje. Vėliau, projektui įsibėgėjus kitokios konstrukcijos žaliosios technologijos atliekančios tą pačią funkciją buvo įrengtos Vokietijoje (Bodstedter mariose), Lenkijoje (Ščecino lagūnoje) bei Lietuvoje (Kuršių mariose). Tai – plūduriuojančios salos, apsodintos augalais, gebančiais įsisavinti minėtas maistines medžiagas esančias vietos vandenyje. Po šiltojo metų sezono iš salų pašalinant augalus, kartu pašalinamos ir maistinės medžiagos. Viena tokių salų su Klaipėdos m. savivaldybės pagalba 2020 metais atsidūrė ir Danės upės žiotyse (Jono kalnelio teritorijoje).
4 veikla – Įgytų žinių perdavimas ir pasidalinimas gerąja praktika su kitomis pietų Baltijos lagūnų bendruomenėmis ir ne tik. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įrengus bandomuosius įrenginius jau buvo pristatyti ir pirmieji rezultatai bei pati technologijos koncepcija. Tam tikslui įrengimų vietose buvo suorganizuoti vieši renginiai, kuriuose vietos bendruomenės bei suinteresuoti asmenys galėjo daugiau sužinoti apie projektą bei technologijų naudą. Projekto pabaigoje bus pristatytos ir projekto vykdymo metu sugeneruotos gairės, kurių pagalba vietos bendruomenės ar aplinką tausojančios įmonės galės pačios imtis žaliųjų technologijų taikymo savo ar bendruomenės reikmėms.
Pagrindinis projekto partneris: Klaipėdos universitetas (Lietuva)
Projekto partneriai: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija (Lietuva), EUCC - krantų sąjunga (Vokietija), IBW PAN – Lenkijos mokslų akademijos hidro-inžinerijos institutas (Lenkija).
Asocijuoti partneriai: Woliński nacionalinis parkas (Lenkija), Tolkmicko miestas ir savivaldybė (Lenkija), Ueckermünde pajūrio kurortas (Vokietija), Mecklenburg-Vorpommern žemių valdžia aplinkai, gamtos apsaugai ir geologijai (Vokietija)
Prisidedantys partneriai: Klaipėdos miesto savivaldybė (Lietuva), Federalinis valstybės agrikultūros ir žuvininkystės institutas (Vokietija)
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2017-08-01 iki 2021-06-30.
Bendras projekto biudžetas: 1 154 670,00 €
Sužinokite daugiau:
Projekto svetainė http://www.balticlagoons.net/livelagoons/  

Šis projektas yra dalinai finansuojamas "Interreg Pietų Baltijos" 2014-2020 metų Programos, kuri naudoja išteklius iš Europos regioninio plėtros fondo.

Šis turinys yra autoriaus atsakomybė, todėl jokiu būdu negali būti vertinamas kaip Europos Sąjungos, vadovaujančiųjų institucijų ar 2014-2020 metų Europinio teritorinio bendradarbiavimo tikslo Pietų Baltijos programos Jungtinio sekretoriato nuomonė.

Projektas: 2014-2020 metų Europinio teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg South Baltic projektas „Darnaus gamtos turizmo vystymas Pietų Baltijos regiono pakrančių zonose sukuriant bendrą vietos gidų mokymo programą“ (angl. „Supporting sustainable nature tourism in transboundary coastal areas in the SB Region via establishing a common education scheme for Local Guides“). 

Tikslas: sukurti gamtos gido kvalifikaciją, parengiant kvalifikacijos aprašymą, mokymų programą, tarptautinį kokybės ir saugumo ženklą. Siekiama, kad dažnai savanoriškos ir menkai apmokamos gamtos gido paslaugos taptų profesionaliu ir patraukliu darbu, atitinkančiu tarptautinius standartus. 

Projekto veiklos:
1.    Išgrynintas gamtos gido profesinis profilis ir parengtas kvalifikacijos aprašymas; 
2.    Parengta gamtos gidų rengimo programa ir suorganizuoti bandomieji gamtos gidų rengimo kursai;
3.    Sukurtas tarptautinis gamtos gidų tinklas, skirtas viešinimui ir paslaugų kokybės užtikrinimui;
4.    Sukurta kokybės užtikrinimo metodologija;
5.    Parengtas elektroninis specifinės terminologijos katalogas.
1 veikla - kvalifikacijos aprašymas. Projekto pradžioje buvo atlikta 8 aukštojo mokslo studijų ir 16 laipsnio nesuteikiančių gamtinio turizmo mokymo kursų analizė iš įvairių Europos šalių ir, atsižvelgiant į išgrynintus poreikius ir situaciją mūsų šalyje, buvo sukurtas Gamtos gido kvalifiakcijos aprašas. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija rengia metodinį leidinį, kuriame bus pateiktas aprašas ir darbo gamtoje su grupe metodika. Taip pat direkcija rengia gamtos gidų sertifikavimo procedūrą Kuršių nerijos produkto ženklu.
2 veikla - gamtos gidų kursai. Atsižvelgiant į atliktą esamų mokymo kursų analizę ir nacionalinius poreikius, buvo parengta Gatmos gidų mokymo programa. Programą sudarė trys moduliai, trunkantys po du mėnesius, ir apimantys gamtos, vadybos ir interpretacijos temas. Mokymo kursai buvo bandomieji, tačiau visa kursų programa ir sistema atitinka tarptautinio sertifikato „European Norm EN 15565:2008: Standard for the Training and Qualification of Tourist Guides in Europe“ rekomendacijas. Kursų metu buvo siekiama parengti gamtos gidą-interpretatorių, kuris gebėtų atskleisti Lietuvos pajūrio gamtos unikalumą ir savarankiškai dirbti gamtinio turizmo rinkoje kaip gidas, grupių vedlys, edukatorius, interpretatorius, kelionių vadovas, gamtinių ekskursijų, maršrutų organizatorius įmonėse ar individualiai. 
Šie bandomieji mokymo kursai prasidėjo 2019 m. rugsėjo mėn. pabaigoje ir tęsėsi iki 2020 m. rugpjūčio mėn., beveik 4 mėnesiais ilgiau nei planuota dėl COVID-19 pandemijos. Susitikimai vyko kas antrą savaitgalį skirtingose vietose: Kuršių nerijoje, Pajūrio regioniniame parke, Nemuno deltos regioniniame parke ir Klaipėdos Universitete. Kursų lektoriai – ilgamečiai praktikai ir savo srities profesionalai gamtininkai, mokslininkai, aktyvistai, edukatoriai, entuziastai. Kursuose dalyvavo 30 asmenų, praėjusių sudėtingą motyvacinę atranką, visi labai skirtingų patirčių ir sričių gamta besidomintys žmonės, tačiau kursus baigė 23 dalyviai, paruošę savo baigiamąsias ekskursijas pasirinktose vietose.  2020 m. rugsėjo 5 d. jiems buvo įteikti „Gamtos gidų mokymo kursų“ baigimo pažymėjimai, pasirašyti visų šalių partnerių, kurie patvirtino jų įgytas žinias apie Lietuvos pajūrio regiono gyvąją ir negyvąją gamtą, organizavimo ir paslaugų suteikimo gebėjimus, gamtos interpretavimo ir komunikacijos kompetencijas. 
3 veikla - gamtos gidų tinklas. Projekto metu sukurta internetinė platforma www.nature-guide-network.eu, kuri sujungė skirtingose šalyse dirbančius gamtos gidus ir taip jiems padeda tapti matomais rinkoje, siūlyti savo paslaugas, keistis informacija bei mokytis iš gerosios praktikos pavyzdžių. Gamtos gidų viešinimui per mokymo kursus Lietuvoje buvo sukurtas nuostabus video klipas, kurio nuorodą rasite žemiau. Pandemijos metu yra organizuojami 6 nuotoliniai seminarai, kuriuose dalyvauja partneriai iš įvairių Europos šalių.
4 veikla - kokybės analizė. Klaipėdos universitetas parengė labai išsamią kokybės analizę, atlikęs trijų šalių organizuotų gamtos gidų mokymo kursų analizę. Kiekvienas mokymų dalyvis po mokymo kursų turėjo atsakyti į internetinėje anketoje pateiktus klausimus apie mokymo kursų kokybę apie turinį, lektorius, pasiruošimą ir kt. 

5 veikla – terminų žodynas. Kartu su partneriais parengtas gamtinių terminių žodynas, kuris turėtų padėti gamtos gido darbe su skirtingų šalių svečiais. Žodyną sudaro 4 kalbos: lietuvių, lenkų, vokiečių ir anglų. Žodynas bus integruotas į Gamtos gidų tinklo platformą ir galės būti naudojamas tiesiogiai svetainėje.
Pagrindinis projekto partneris: Klaipėdos universitetas.
Projekto partneriai: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, nevyriausybinės organizacijos Environmental Action (DUH) ir HOP (Vokietija), TPRIiG ir NCC (Lenkija).
Lietuvoje prie projekto įgyvendinimo kaip asocijuoti partneriai prisideda Pajūrio regioninis parkas, Nemuno deltos regioninis parkas ir privačios gamtos turizme dirbančios įmonės 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-01-01 - 2021-12-31.
Bendras projekto biudžetas: 1,33 mln EUR. 

Sužinokite daugiau:
-          projekto svetainė SB Nature Guide Network 
-          Facebook paskyra SB Nature Guide Network  
-          Video klipas   
-          Skrajutė „Kas yra gamtos gidas“ (lietuvių kalba) 
-          Plakatas "Gamtos gidų tinklas" (anglų kalba)
-          Lankstinukas "Gamtos gidų tinklas" (anglų kalba)
-          Lankstinukas „Gamtos gidų tinklas“ (lietuvių kalba)
-          Skrajutė „Gamtos gidų tinklas“ (anglų kalba) 
-          Mokymo kursų pažymėjimas (anglų kalba) 
-          Gamtos gido profesijos profilis (anglų kalba) 
-          Gamtos gidų mokymų programa (anglų kalba) 
-          Gamtos gido darbo aprašas (anglų kalba)
-          el. paštu gamtosgidai(eta)nerija.lt. 

 - Video klipas - Atraskite Kuršių nerijos nacionalininį parką su gamtos gidais! 
Video klipas – Pažinkite Kuršių nerijos nacionalininį parką su gamtos gidais! 
Video klipas - Saugokite Kuršių nerijos nacionalininį parką su gamtos gidais! 
Video klipas – Pamatykite Kuršių nerijos nacionalininį parką su gamtos gidais! 
Video klipas - Patirkite Kuršių nerijos nacionalininį parką su gamtos gidais! 

Šis turinys yra autoriaus atsakomybė, todėl jokiu būdu negali būti vertinamas kaip Europos Sąjungos, vadovaujančiųjų institucijų ar 2014-2020 metų Europinio teritorinio bendradarbiavimo tikslo Pietų Baltijos programos Jungtinio sekretoriato nuomonė.

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“
Projekto tikslas: Įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti. Pagrindinės priemonės, kuriomis bus siekiama užsibrėžto projekto tikslo – lauko informacinės sistemos valstybiniame  parke išplėtojimas, kraštovaizdžio kompleksų ir draustinių pritaikymas pažinti, gamtos ir kultūros paveldo objektų ženklinimas. 
Projekto veiklos: Projekto metu įrengiamos Meškos galvos kopos, Kormoranų perimvietės ir Avinkalnio regyklos, priėjimai prie šių regyklų, sutvarkoma aikštelė prie Avinkalnio regyklos. Avinkalnio regykla ir takas pritaikyti judėjimo negalią turintiems lankytojams.  Informaciniai stendai, kelio ženklai nurodys lankytinų objektų kryptį bei informuos apie lankytiną objektą. Lankytojų patogumui įrengiami dviračių stovai, suolai, lauko baldų komplektai, o kopų viršūnėse - meniniai akcentai. 
Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneris: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-06 – 2020-10-31
Projekto koordinatorius: KNNP direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėja Nijolė Piekienė, el. p. [email protected], tel. +370 656 35027.
Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“.

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“

Projekto tikslas: įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti (įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą). Pagrindinės priemonės, kuriomis bus siekiama užsibrėžto projekto tikslo – lankytojų centrų tinklo valstybiniuose parkuose išplėtimas, ekspozicijų, pristatančių valstybinių parkų vertybes, įrengimas, gamtos mokyklų įrengimas, lauko informacinių sistemų valstybiniuose parkuose išplėtojimas, pažintinių takų įrengimas, kraštovaizdžio kompleksų ir draustinių pritaikymas pažinti, gamtos ir kultūros paveldo objektų tvarkymas, ženklinimas. 

Projekto veiklos: sutvarkyti ir pritaikyti lankymui Parnidžio kopą Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Įgyvendinant projekto veiklą bus sutvarkytas pėsčiųjų takas nuo Neringos sporto mokyklos į Parnidžio kraštovaizdžio draustinį, įrengti nauji mediniai laiptai į Parnidžio kopą, įrengtos regyklos, nauji informaciniai stendai, kiti inžineriniai statiniai ir mažosios architektūros elementai. 

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneriai: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Neringos savivaldybės administracija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-08 – 2023-09-01
Projekto koordinatorius: KNNP direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr. specialistė Gražina Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. +370 674 76441.

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“.
 

Projektas: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija kartu su partneriais iš Švedijos, Vokietijos bei Lenkijos nuo 2017 metų rugpjūčio 17 dienos iki 2021 vasario 16 dienos įgyvendina 2014-2020 metų Europinio teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos „INTERREG South Baltic“, Europos sąjungos finansuojamą projektą – UNESCO pasaulio paveldo vietovių kultūros ir gamtos vertybių vystymas (en. Development of UNESCO Natural and Cultural assets, DUNC).

Tikslas: plėtoti gamtos ir kultūros paveldo vertybes Pietų Baltijos regione, kaip darnaus turizmo vietoves. Projekto eigoje, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija kartu su partneriais iš kitų Pasaulio paveldo UNESCO vietovių, sukūrė naujas ir panaudojo jau esamas priemones, padėsiančias Kuršių nerijai tapti darnesne turizmo vietove. 

Projekto veiklos orientuotos į:
1) bendradarbiavime su vietos bendruomenėmis ir verslo atstovais, kitomis suinteresuotomis grupėmis;
2) darnaus turizmo produktų ir/ar paslaugų vystyme;
3) ilgalaikiame valdyme užtikrinant projekto veiklų pastovumą ir tęstinumą.

1 veiklabendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis. Projektas DUNC orientuotas į bendradarbiavimą su tomis vietos bendruomenės grupėmis, kurios yra suinteresuotos UNESCO pasaulio paveldo vietovę ir jos gamtos bei kultūros paveldo vertybes išsaugoti ateities kartoms bei skleisti teigiamą, kokybišką informaciją apie saugomas teritorijas. 
Projekto metu sukurta Tvaraus verslininko sąvoka bei kriterijai, kurių pagrindu sukurtas tarptautinis verslininkų tinklas, į kurį gali prisijungti kiekvienas, sutinkantis su tvariomis turizmo idėjomis. Kuršių nerijos susitikimų metu su vietos verslininkais buvo išanalizuoti poreikiai, esama situacija bei pasiūlyta prisijungti prie tarpregioninio tinklo, kuriame verslininkai gali dalintis geraisiais praktikos pavyzdžiais bei patirtimis. Visą tinklą bei tvariuosius verslo kriterijus rasite čia. 
Kita suinteresuota grupė ir priemonė šiai veiklai pasiekti buvo Kuršių nerijos garbės ambasadorių klubo įsteigimas. Ambasadoriai, tai žmonės kurie skiria savo laiką, energiją, gerą valią ir talentą neatlygintinai šviesti visuomenę ir skleisti informaciją  apie Kuršių neriją, kaip UNESCO pasaulio paveldo vietovę, kad ši kultūros ir gamtos paveldo vietovė taptų darnaus vystymosi pavyzdžiu. Su ambasadoriais galite susipažinti čia.
2 veikla darnus produktų ir paslaugų vystymas. Projekto dėka, projekto partneriai vystė, plėtojo ir sukūrė darnius produktus bei paslaugas. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija siekė sukurti tokius produktus, kurie padėtų sumažinti sezoniškumo problemą Kuršių neriijoje, skatintų lankytojus keliauti ne tik vasaros sezono metu, bet visus metus. Sukurti produktai:
•    „Vadovas po Kuršių neriją“ – kuriame glaustai ir išsamiai pateikta Kuršių nerijos istorija, kruopščiai aprašyta išskirtinė jos gamta. Kuršių nerija, kaip nedaloma UNESCO pasaulio paveldo vietovė, neturėjo vientiso kelionės vadovo, kuris pristatytų abiejų šalių – Lietuvos bei Rusijos vertybes, todėl ši knyga tai puiki galimybė susipažinti su visa teritorija! Skaitytojas ras ne tik įdomios teorinės, bet ir naudingos praktinės informacijos, apimančios visą Kuršių neriją: vaizdingiausi pažintiniai takai, įstabiausios lankytinos vietos, svarbiausi objektai, asmenybių biografijos, legendos ir kt.


•    Mobili dviračių stotelė Naglių gamtiniame mokomajame take „SunEco“ – dviračių stotelė, kviečianti lankytojus nemokamai pasinaudoti siūlomomis paslaugomis – „wifi“ interneto prieiga, telefonų krovimo funkcija, pagrindiniais dviračio taisymo įrankiais. Gamtinėje teritorijoje esanti stotelė ragina turistus keliauti aktyviai. 


•    Teatralizuota ekskursija "Nidos aukso amžius: iš žvejų gyvenvietės į prašmatnų kurortą" – tai pasakojimas iš pirmų lūpų, kurioje vietos bendruomenė interaktyviai ir kūrybiškai pristato Kuršių nerijos istoriją. Iki projekto „DUNC“ pradžios ši ekskursija buvo rodoma tik vasaros sezono metu, tačiau įsigijus šiltus kostiumus – paltus bei skrybėles aktoriams, ši ekskursija turistams tapo prieinama pavasario ir rudens metu. 
•    Video filmas – „Kelionė į save“ . Šis video filmas, filmuotas visais keturiais metų laikais, kviečia lankytojus pažinti Kuršių neriją ir joje keliauti ne tik vasaros sezonu. Tai puiki istorija, kurią galite patirti kiekvienas: Video filmo peržiūra: čia.  
Visus projekto partnerių produktus galite pamatyti čia.

3 veikla ilgalaikis valdymas. Turizmas yra vienas iš sparčiausiai augančių Baltijos jūros regiono ekonomikos sektorių, kuris labai prisideda prie bendro ekonomikos augimo, tačiau tuo pat metu ir prie neigiamo poveikio aplinkai, t.y. populiariausių turistinių vietų apkrovos sezono metu, gamtos ir kultūros paveldo niokojimo. Dėl šių priežasčių, šio projekto metu siekta, kad UNESCO pasaulio paveldo vietovėms, dalyvavusioms projekte, būtų sukurtos strategijos, kuriomis vadovaujantis ar reguliariai į jas atsižvelgus, galima būtų sumažinti neigiamus turizmo rodiklius, skatinti teigiamus turizmo ekonomikos pokyčius ir vietos bendruomenės poreikius.  
Visus projekto metu sukurtus ir parengtus turizmo planus galite rasti čia.

Pagrindinis projekto partneris: Karlskronos savivaldybė, Švedija.
Projekto partneriai: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija (Lietuva), Morbylangos savivaldybė (Švedija), EUCC Baltijos biuras (Lietuva), EUCC – biuras Vokietijoje (Vokietija), Turizmo informacijos centras Šralzunde (Vokietija), Turizmo informacijos centras Vismare (Vokietija).
Asocijuoti partneriai: Malborko muziejus (Lenkija), Pietryčių Riugeno biosfero rezervatas (Vokietija), Blekingės salyno biosferos rezervatas (Švedija), Kalmaro apygardos administracinė valdyba (Švedija), Jūrų muziejus (Švedija), Švedijos Nacionalinė turto valdyba, Kurshkaya Kosa nacionalinis parkas Rusijoje(Kalinigrado sritis), Vorpommern nacionalinio parkas (Vokietija), Lenkijos komunų asociacija „Euroregion Baltic“ (Lenkija).
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-08-17 - 2021-02-16. 
Bendras projekto biudžetas: 1 693 067,00 Eur
Sužinokite daugiau:

•    Projekto svetainė https://www.dunc-heritage.eu/  
•    UNESCO pasaulio paveldo vietovių tinklas aplink Baltijos jūrą: https://balticheritageideas.eu/ 
•    Projekto leidinys -  naujienlaiškis, 2017 m. gruodžio mėn. Nr. 1, anglų kalba.
•    Projekto leidinys - naujienlaiškis, 2018 m. sausio mėn. Nr. 2, anglų kalba.
•    Projekto leidinys - naujienlaiškis, 2018 m. kovo mėn. Nr. 3, anglų kalba.
•    Projekto leidinys - naujienlaiškis, 2018 m. gruodžio mėn. Nr. 4, anglų kalba.
•    Projekto leidinys - naujienlaiškis, 2019 m. rugpjūčio mėn. Nr. 5, anglų kalba.
•    Projekto leidinys - naujienlaiškis, 2019 m. gruodžio mėn. Nr. 6, anglų kalba.
•    Projekto leidinys - naujienlaiškis, 2020 m. birželio mėn. Nr. 7, anglų kalba.
•    Projekto leidinys – naujienlaiškis, 2021 m. vasario mėn. Nr. 8, anglų kalba


Šis turinys yra autoriaus atsakomybė, todėl jokiu būdu negali būti vertinamas kaip Europos Sąjungos, vadovaujančiųjų institucijų ar 2014-2020 metų Europinio teritorinio bendradarbiavimo tikslo Pietų Baltijos programos Jungtinio sekretoriato nuomonė.
 

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“

Projekto tikslas: įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti (įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą). Pagrindinės priemonės, kuriomis bus siekiama užsibrėžto projekto tikslo – lankytojų centrų tinklo valstybiniuose parkuose išplėtimas, ekspozicijų, pristatančių valstybinių parkų vertybes, įrengimas, gamtos mokyklų įrengimas, lauko informacinių sistemų valstybiniuose parkuose išplėtojimas, pažintinių takų įrengimas, kraštovaizdžio kompleksų ir draustinių pritaikymas pažinti, gamtos ir kultūros paveldo objektų tvarkymas, ženklinimas. Projekto apimtyje planuojamos objektų projektavimo ir įrengimo veiklos.

Projekto veikla: parengti Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centro įrengimo techninį projektą

Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneriai: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-06 – 2020-10-31
Projekto koordinatorius: KNNP direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr. specialistė Gražina Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. +370 674 76441.

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“.

Projektas Nr. 05.5.1-APVA–V-018-01-0002 „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (I)“
Projekto tikslas ES Tarybos direktyvų reikalavimai įpareigoja šalis nares vykdyti gamtotvarkos darbus paukščių ir buveinių apsaugai svarbiose teritorijose. Vykdant projektą „Natura 2000“ tinklo teritorijose ar jų dalyse bus įgyvendinami planavimo dokumentuose (gamtotvarkos planuose, tvarkymo planuose, tvarkymo programose, kt.) numatytos apsaugos ir tvarkymo priemones. Įgyvendinant gamtotvarkos priemones (pvz., šienavimo, krūmų kirtimo, saugomų rūšių veisimosi vietų įrengimo, hidrologinio režimo atstatymo ir kt.)., siekiama sudaryti sąlygas buveinėms, rūšims atsikurti ir išsaugoti bei atitinkamai siekiama sudaryti prielaidas saugomų teritorijų vertybių būklei gerinti. 
Projekto veikla: Raukšlėtalapio erškėčio (Rosa rugosa) atžalų iškirtimas ir pašalinimas apsauginiame kopagūbryje ir greta esančioje bemiškėje palvėje, pavasarį ir vasarą, 12,5 km ruože (kv. 56- 92, 97-127) nuo Naglių gamtinio rezervato pradžios šiaurėje iki Pervalkos. Sumedėjusios augalijos ir atžalų pašalinimas Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje ir Grobšto gamtiniame rezervate, 219 ha plote, Naglių gamtiniame rezervate, 265,5 ha teritorijoje. 
Projekto vykdytojas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneris: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-08-01 – 2021-03-02
Projektas Nr. 05.5.1-APVA–V-018-01-0002 „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (I)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“.
 

Projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0003 „Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano“ projekto „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“
Projekto tikslas: Įvertinti draustinių būklę, nustatant aktualias grėsmes, kurios įvertinamos pagal jų poveikį draustinyje saugomoms vertybėms. 
Projekto veikla: Pagal parengtas metodikas 2020 m. atliktas penkių Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai priskirtų draustinių (Smeltės botaninis draustinis, Kliošių kraštovaizdžio draustinis, Svencelės telmologinis draustinis, Lužijos botaninis draustinis, Svencelės pievų botaninis-zoologinis draustinis) būklės vertinimas. 
Projekto vykdytojas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneris: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-09-13– 2020-08-31
Projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0003 „Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano“ projekto „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“.
 

Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“
Projekto tikslas: įgyvendinant projektą siekiama užtikrinti gerą saugomų teritorijų kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, pritaikyti jas lankyti ir pažinti, įskaitant sąlygų gamtosauginiam švietimui ir mokymui vykdyti sukūrimą. 
Projekto veiklos: Gamtos mokyklos techninio projekto parengimas. Gamtos mokyklai bus pritaikomas remontuojamas pastatas, adresu Purvynės g. 8A, naujai statomas pastatas Purvynės g. 8A, Nidos gyv., Neringa,  kapitaliai remontuojamas pastatas Smiltynės g. 12, Klaipėdoje ir restauruojamas pastatas Smiltynės g. 10, Klaipėdoje.  
Projekto vykdytojas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto partneris: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-06 – 2020-10-31
Projekto koordinatorius: KNNP direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėja Nijolė Piekienė, el. p. [email protected], tel. +370 656 35027.
Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“, finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Regioninės plėtros fondų lėšų.


Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-06