Finansiniai ištekliai

Saugomų teritorijų įstatyme nurodoma, jog "valstybinių parkų direkcijų vykdomos programos finansuojamos iš valstybės arba savivaldybių biudžetų lėšų, kitų finansavimo šaltinių ir tarptautinių programų". Valstybės biudžetas padengia tik dalį Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai reikalingų lėšų, o didžioji valstybės skirtų pinigų suma skiriama specialistų atlyginimams. Tad, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, siekdama įgyvendinti jai pavestus uždavinius, teikia paraiškas Aplinkos apsaugos rėmimo programai, Kelių priežiūros ir plėtros  programai, Lietuvos kultūros tarybai ir kitoms programoms, dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose, kurių tikslai yra susiję su direkcijos steigimo tikslais. Vienas didžiausių ilgalaikių projektų yra skirtas Baltijos jūros krantų priežiūrai. Daugiau apie vykdomus tarptautinius projektus rasite: https://nerija.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projektine-veikla
Reiktų išskirti ir Neringos savivaldybę, kuri kiekvienais metais skiria lėšų iš savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos, o pateikus paraišką, remia ir kitus projektus (infrastruktūros objektus, Nendrinių skulptūrų kūrimą Gintaro įlankoje). 
Direkcija yra skatinama užsidirbti kuo daugiau lėšų, vykdydama įvairias veiklas, teikdama paslaugas, platindama lankytojų bilietus. Iš šių lėšų yra tvarkoma parko teritorija, rekreacinė ir kita infrastruktūra, vykdoma švietėjiška, leidybinė veikla, atliekami taikomieji gamtiniai tyrimai, išlaikomi specialistai ir kita.  Džiaugiamės gaudami paramą iš juridinių ar fizinių asmenų, kuri dažniausiai būna skirta konkretiems projektams finansuoti. 
Norėdami paremti KNNP direkcijos veiklas ir sužinoti, kaip tai padaryti, skaitykite čia: https://nerija.lrv.lt/lt/lankytojams/kaip-prisideti-prie-kursiu-nerijos-issaugojimo

Finansinių išteklių pasiskirstymas 2020 metais:

Atnaujinimo data: 2023-10-19