Pareigų aprašymas Spausdinti

25. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

26. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

27. Jei įstaiga turi pavaldžių įstaigų, valdo tiesiogiai pavaldžių įstaigų funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

28. Vadovauja įstaigai.

29. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

30. Valdo įstaigos išteklius.

31. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

32. Užtikrina Direkcijos vidaus kontrolės sistemą..