2024-01-24

Naująja Kuršių nerijos nacionalinio parko direktore tapo Lina Dikšaitė

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos vadove tapo Lina Dikšaitė, ilgą laiką dirbusi šio valstybinio parko direktoriaus pavaduotojo pozicijoje. Naująsias pareigas Lina Dikšaitė pradės eiti nuo sausio 24 dienos. Ji laimėjo Viešojo valdymo agentūros organizuotą konkursą šiai pareigybei. 

Lina Dikšaitė yra įgijusi rekreacijos magistro kvalifikacinį laipsnį Klaipėdos universitete. Nuo 1998 metų pradėjo dirbti Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijoje, buvo specialistė informacijai, vėliau lankytojų centro vedėja. Nuo 2006 metų pradėjo eiti direktoriaus pavaduotojo pareigas. Ji yra parašiusi ne vieną straipsnį apie Kuršių nerijos gamtą ir kultūrą, parengusi mokymo medžiagą gidams „UNESCO pasaulio paveldo objektas – Kuršių nerija“. 

Naujai direktorei unikalaus Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorija puikiai pažįstama. Kuršių nerija - išskirtinis jūros, vėjo ir žmogaus sukurtas kraštovaizdis su daugybe unikalių gamtos ir kultūros paveldo vertybių. Tai tarp jūros ir marių tįsanti smėlio juosta ragais išsikišanti į marias. Svarbiausias nerijos akcentas yra jos stuburas – didysis kopagūbris. Daugybė smėlynuose augančių augalų, senųjų girių fragmentai.

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos vadovė turės užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą, tinkamai organizuoti prevencinę veiklą, teritorijų planavimą, monitoringą, poveikio aplinkai vertinimą, teritorijų ir objektų tvarkymą ir kitas veiklas. Didžiausias iššūkis – šiais metais duris atversiantis naujas Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centras Juodkrantėje. 

Naujoji saugomos teritorijos vadovė Lina Dikšaitė pakeitė 11 metų Kuršių nerijos nacionaliniam parkui vadovavusią Aušrą Feser. 

Sveikiname naująją vadovę ir linkime sėkmės bei išminties naujuose darbuose Kuršių nerijos labui!