Pranešk apie korupciją

„Karštoji linija“

Praneškite apie Aplinkos ministerijos, įstaigų prie Aplinkos ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija.

Elektroniniu paštu: [email protected]. Norėdami išsiųsti pranešimą užpildykite formą „Pranešimas apie pažeidimą“.

Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu: Antakalnio g. 25, Vilnius, ant voko nurodant žymą „Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Tiesiogiai: Pateikti informaciją galite tiesiogiai atvykus į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos adresu Antakalnio g. 25, Vilnius.

Apie galimus pažeidimus (rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, administracinius, tarnybinius nusižengimus ar darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius etikos normų ar kitus pažeidimus), kuriais pažeidžiamos ne tik visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, bet ir asmeniniai interesai galima pranešti pasitikėjimo linija: [email protected].  

Visi asmenys tiek anonimiškai, tiek konfidencialiai neanomiškai gali pranešti apie Valstybinės saugomų teritorijų direkcijos prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus.

Daugiau informacijos: https://vstt.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/praneseju-apsauga-vidinis-kanalas.

 

„Karštąja linija“ gauti pranešimai nagrinėjami Aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ kontaktai:

Telefonas su atsakikliu visą parą +370 800 00201

Elektroninis paštas: [email protected].

Adresas siunčiant paštu:
Aplinkos ministerija
A. Jakšto g. 4
LT-01105 Vilnius

Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Praneškite Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT)

Pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, korupciją praneškite visą parą veikiančiu STT „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje 8-5 266 3333, elektroniniu paštu [email protected] arba palikite pranešimą STT interneto tinklapyje

Atmintinė dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Kiti pranešimai

Pranešimus apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus visą parą galima teikti Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112Pranešimų priėmimo ir aplinkosauginių ekstremalių situacijų valdymo skyriui telefonais: 8-5 273 2995; +370 698 81837 arba pateikti Aplinkos apsaugos kontrolės informacinėje sistemoje (AAKIS).

Pranešimus apie galimai neskaidrų ES struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galima teikti ES struktūrinių fondų svetainėje

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-07