Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijoje atsakingas asmuo:  Teisės ir administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Romualda Žičkienė, tel. Nr. 8 640 48187, el.p. [email protected]

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijoje už korupcijos prevenciją atsakingas vyriausioji specialistė Romualda Žičkienė. Ši funkcija yra nustatyta vyriausiojo specialisto pareigybės aprašyme, kurį rasite skiltyje Darbuotojų kontaktai.

„Karštoji linija“

Praneškite apie Aplinkos ministerijos, įstaigų prie Aplinkos ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija.

Elektroniniu paštu: [email protected]. Norėdami išsiųsti pranešimą užpildykite formą „Pranešimas apie pažeidimą“.

Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu: Antakalnio g. 25, Vilnius, ant voko nurodant žymą „Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Tiesiogiai: Pateikti informaciją galite tiesiogiai atvykus į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos adresu Antakalnio g. 25, Vilnius.

Apie galimus pažeidimus (rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, administracinius, tarnybinius nusižengimus ar darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius etikos normų ar kitus pažeidimus), kuriais pažeidžiamos ne tik visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, bet ir asmeniniai interesai galima pranešti pasitikėjimo linija: [email protected].  

Visi asmenys tiek anonimiškai, tiek konfidencialiai neanomiškai gali pranešti apie Valstybinės saugomų teritorijų direkcijos prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus.

Daugiau informacijos: https://vstt.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/praneseju-apsauga-vidinis-kanalas.

 

„Karštąja linija“ gauti pranešimai nagrinėjami Aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ kontaktai:

Telefonas su atsakikliu visą parą +370 800 00201

Elektroninis paštas: [email protected].

Adresas siunčiant paštu:
Aplinkos ministerija
A. Jakšto g. 4
LT-01105 Vilnius

Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Praneškite Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT)

Pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, korupciją praneškite visą parą veikiančiu STT „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje 8-5 266 3333, elektroniniu paštu [email protected] arba palikite pranešimą STT interneto tinklapyje

Atmintinė dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Kiti pranešimai

Pranešimus apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus visą parą galima teikti Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112Pranešimų priėmimo ir aplinkosauginių ekstremalių situacijų valdymo skyriui telefonais: 8-5 273 2995; +370 698 81837 arba pateikti Aplinkos apsaugos kontrolės informacinėje sistemoje (AAKIS).

Pranešimus apie galimai neskaidrų ES struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galima teikti ES struktūrinių fondų svetainėje

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

1. Asmuo gali tapti pranešėju kai yra ar buvo susijęs su Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija darbo arba sutartiniais santykiais; 
2. Pranešama apie įstaigoje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą:
1. nusikalstamą veiką; 
2. administracinį nusižengimą;   
3. tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą; 
4. šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą; 
5. ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinojote iš savo turimų ar turėtų Direkcijos, darbo arba sutartinių santykių su Direkcija. 
Apie pažeidimą galite pranešti vienu iš šių būdų:
1.    Elektroniniu paštu: [email protected] Norėdami išsiųsti pranešimą užpildykite formą „Pranešimas apie pažeidimą“.
2.    Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu: Naglių g. 8, Neringa, ant voko nurodant žymą „Tarnybos kompetentingam subjektui asmeniškai“.
3.    Tiesiogiai: Pateikti informaciją galite tiesiogiai atvykus į Direkciją, adresu Naglių g.8, Neringa.

Kompetentingas subjektas
Teisės ir administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Romualda Žičkienė.

Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą.
Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.
Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

1.    Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;
2.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“;
3.    Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021-08-30   įsakymu Nr. V-173 patvirtintas „Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžiose įstaigose ir informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo aprašas“
4.   Pranešimo apie pažeidimą šablonas:  Pranešimo apie pažeidimą forma 
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-08