Pranešėjų apsauga

1. Asmuo gali tapti pranešėju kai yra ar buvo susijęs su Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija darbo arba sutartiniais santykiais; 
2. Pranešama apie įstaigoje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą:
1. nusikalstamą veiką; 
2. administracinį nusižengimą;   
3. tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą; 
4. šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą; 
5. ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinojote iš savo turimų ar turėtų Direkcijos, darbo arba sutartinių santykių su Direkcija. 
Apie pažeidimą galite pranešti vienu iš šių būdų:
1.    Elektroniniu paštu: [email protected] Norėdami išsiųsti pranešimą užpildykite formą „Pranešimas apie pažeidimą“.
2.    Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu: Naglių g. 8, Neringa, ant voko nurodant žymą „Tarnybos kompetentingam subjektui asmeniškai“.
3.    Tiesiogiai: Pateikti informaciją galite tiesiogiai atvykus į Direkciją, adresu Naglių g.8, Neringa.

Kompetentingas subjektas
Teisės ir administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Romualda Žičkienė.

Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą.
Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.
Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

1.    Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;
2.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“;
3.    Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021-08-30   įsakymu Nr. V-173 patvirtintas „Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžiose įstaigose ir informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo aprašas“
4.   Pranešimo apie pažeidimą šablonas:  Pranešimo apie pažeidimą forma 
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-21