header image

Teminiai metai

2023 metai yra paskirti archajiškiausiems dabarties laikų stuburiniams sausumos gyvūnams, kurių protėviai prieš 300 mln. metų (Paleozojaus eros Devono periode) pirmieji paliko vandenų buveines ir išropojo į sausumą. Šių gyvūnų lotyniškas pavadinimas nusako, kad jie gyvena „abiejose pusėse“ – dvejuose pasauliuose: vandenyje ir sausumoje, tai  – varliagyviai – Amphibia. Senoviniais devono periodo laikais varliagyviai buvo vyraujantys gyvūnai Žemėje, vėliau mezozojaus eroje (prieš 251 mln. m.) jie davė pradžią ropliams. Roplių lotyniškas vardas – Reptilia nusako, kad minėti gyvūnai juda ropojant ar šliaužiant. Mezozojaus eroje ropliai įsiviešpatavo sausumoje. Dinozaurai priklausė senovinių roplių grupei, kuri buvo viena iš gausiausių.