header image

Rezervatai

Rezervatai – saugomos teritorijos, įsteigtos išsaugoti bei tirti moksliniu požiūriu ypač vertingus gamtinius ar kultūrinius teritorinius kompleksus, užtikrinti natūralią gamtinių procesų eigą arba kultūros vertybių autentiškumo palaikymą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų apsaugą. Šiose teritorijose nustatoma konservacinė pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nutraukiant jose ūkinę veiklą.

Pagal saugomų vertybių pobūdį rezervatai skirstomi į:

  • gamtinius – ypač vertingiems gamtinio kraštovaizdžio kompleksams išsaugoti;
  • kultūrinius (rezervatus-muziejus) – ypač vertingiems kultūrinio kraštovaizdžio kompleksams išsaugoti.

Kuršių nerijos nacionaliniame parke (Lietuvos teritorijoje) yra du rezervatai, abu – gamtiniai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-23