Buveinių apsaugai svarbios teritorijos

1992 m. Europos Bendrijoje patvirtinta Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos direktyva, trumpiau Buveinių direktyva. Remiantis šiuo dokumentu steigiamos buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST), kuriose aptinkami buveinių tipai galintys išnykti savo paplitimo areale, yra paplitę nedideliame areale dėl jų regresijos arba dėl jiems būdingo riboto paplitimo arealo. Taip pat direktyva skirta nykstančių, pažeidžiamų, retų ar endeminių rūšių apsaugai ir jų gyvenamajai aplinkai išsaugoti.

Į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją patenka BAST Kuršių nerija LTNER0005. Ši teritorija išskirta dėl čia sutinkamų: 2110 Užuomazginių pustomų kopų, 2120 Baltųjų kopų, 2130 Pilkųjų kopų, 2140 Kopų varnauogynų, 2170 Kopų gluosnynų, 2180 Medžiais apaugusių pajūrio kopų, 2190 Drėgnų tarpkopių, 2320 Pajūrio smėlynų tyrulių buveinių. Be jų dargi aptinkamos 9080 Pelkėtų lapuočių miškų buveinės. Ši BAST taip pat svarbi drugių didžiųjų auksinukų (Lycaena dispar), žuvų perpelių (Alosa fallax) ir endeminio augalų baltijinių linažolių (Linaria loeselii) apsaugai užtikrinti.

KNNP direkcija administruoja dar 4 BAST:

Sambijos plynaukštės LTNER0006 teritorijoje išskirta 1170 Rifų buveinių apsaugai;

Į KNNPd administruojamą Kuršių marių LTSIU0012 teritoriją patenka 1150 Lagūnos buveinė bei saugomos žuvų rūšys: baltijos lašiša (Salmo salar), kartuolė (Rhodeus sericeus), ožka (Pelecus cultratus), paprastasis kirtiklis (Cobitis taenia), perpelė (Alosa fallax), salatis (Aspius aspius) bei upinė nėgė (Lampetra fluviatilis).

Lužijos ir Tyrų pelkių LTKLA0005 teritorijos įsteigtos dėl 2320 Pajūrio smėlynų tyrulių, 6120 Karbonatinių smėlynų smiltpievių, 6410 Melvenynų, 6430 Eutrofinių aukštųjų žolynų, 6450 Aliuvinių pievų, 6510 Šienaujamų mezofitų pievų, 7120 Dregradavusių aukštapelkių, 91D0 Pelkinių miškų buveinių apsaugai. Taip pat ši teritorija svarbi drugių kraujalakinių melsvių (Maculinea teleius) apsaugai.

bei Svencelės pelkės LTKLA0001 teritorijoje siekiama išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“  ne mažesniame kaip 625 ha plote; atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 145 ha plote; išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“  ne mažesniame kaip 1 ha plote; atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 41 ha plote; bei pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 76 ha plote.
 

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos administruojamų buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST) žemėlapis

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-07