header image

Moksliniai tyrimai

 

 

J. Volungevičius. Ką keičia slenkantis smėlis? 2018 m.

R. Povilanskas, A. Bautrėnas, A. Urbis, N. Mačiulevičiūtė-Turlienė, R. Morkūnaitė, E. Jurkus. Pilkųjų ir baltųjų kopų kraštovaizdžių Naglių ir Grobšto gamtiniuose rezervatuose, Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje išsaugojimo ir atkūrimo rekomendacijos, 2017 m.

I. Y. Buynevich, M. Savarese, H. A. Curran, A. Bitinas, B. Glumac, D. Pupienis, K. Kopcznski, N. Dobrotin, P. Gnivecki, L. P. Boush, A. Damušytė. Sand incursion into temperate (Lithuania) and tropical (the Bahamas) maritime vegetation: Georadar visualization of target-rich aeolian lithosomes, 2017 m.

R. Morkūnaitė, J. Radžūnienė, K. Navickas, V. Gudynienė, A. Bautrėnas. Kuršių nerijos baltųjų ir pilkųjų kopų buveinių degradacijos aspektai: studija apie Parnidžio kopą (Nida, Lietuva), 2016 m.

I. V. Buynevich, A. Bitinas, D. Pupienis, Aeolian Sand Invasion: Georadar Signatures from The Curonian Spit Dunes, Lithuania, 2015 m.

J. Volungevičius, L. Jukna. KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIAME PARKE VYKDOMI EKOGEOGRAFINIAI TYRIMAI. Studentų surinkta unikali informacija kelia naujus Kuršių nerijos formavimosi ir vystymosi klausimus, 2015 m.

R. Morkūnaitė, B. Karmaza, D. Bauža, Determining the damage inflicted by Tourists on the Curonian Spit national park and preventive measures in dune creation, 2012 m.

A. Česnuliavičius, B. Izmailow, R. Morkūnaitė, Defliacinių daubų dinamika Kuršių nerijos Didžiajame kopagūbryje, 2006 m.

D. Filipavičiūtė. Kova su pustomu smėliu Kopgalio - Juodkrantės apylinkėse, 2005 m.

G. Žilinskas, D. Jarmalavičius, D. Pupienis. The influence of natural and anthropogenic factors on grain size distribution along the southeastern Baltic spits, 2018 m.

D. Jarmalavičius, G. Žilinskas, D. Pupienis. Subaerial beach volume change on a decadal time scale: the Lithuanian Baltic Sea coast, 2017 m.

D. Pupienis, I. Buynevich, D. Ryabchuk, D. Jarmalavičius, G. Žilinskas, J. Fedorovič, O. Kovaleva, A. Sergeev, A. Cichon-Pupienis. Spatial patterns in heavy-mineral concentrations along the Curonian Spit coast, southeastern Baltic Sea, 2017 m.

D. Jarmalavičius, G. Žilinskas, D. Pupienis. Geologic framework as a factor controlling coastal morphometry and dynamics. Curonian Spit, Lithuania, 2017 m.

R. Janušaitė, L. Jukna, Vilniaus universitetas, CHGF Geomokslų institutas, 2017. Kuršių nerijos priekrantės zonos sėklių morfologija, 2017 m.

O. Kovaleva, B. Chubarenko, D. Pupienis. Grain size variability as an indicator of sediment transport alongshore the Curonian Spit (south-eastern Baltic Sea), 2016 m.

D. Jarmalavičius, D. Pupienis, I. Y. Buynevich, G. Žilinskas, J. Fedorovič. Aeolian sand differentiation along the Curonian Spit coast, Baltic sea, Lithuania, 2015 m.

A. Sergeev, V. Sivkov, V. Zhamoida, D. Ryabchuk, A. Bitinas, J. Mažeika. Holocene organic-rich sediments within the Curonian Spit coast, the south-eastern Baltic Sea, 2015 m.

G. Žilinskas, D. Jarmalavičius, D. Pupienis, URAGANO „FELIKSAS“ PADARINIŲ KURŠIŲ NERIJOS JŪRINIAM KRANTUI APŽVALGA, 2015 m.

D. Jarmalavičius, G. Žilinskas, D. Pupienis, J. Fiodorovič, MORFOLITOLOGINĖS ANOMALIJOS KURŠIŲ NERIJOS JŪRINIAME KRANTE, 2013 m.

D. Pupienis, I. V. Buynevich, D. Jarmalavičius, G. Žilinskas, J. Fedorovič. Regional distribution of Heavy-mineral concentrations along the Curonian Spit coast of Lithuania, 2013 m.

D. Pupienis, I. V. Buynevich, A. Bitinas. Distribution and significance of heavy-mineral concentrations along the southeast Baltic Sea coast, 2011 m

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-14