Žuvys

Kuršių mariose nuolat ar laikinai gyvena gėlavandenių, praeivių, kartais net jūrinių žuvų rūšys. Čia neršia visoje Europoje nykstanti žuvų rūšis – perpelė, sutinkamos kitos Europoje nykstančios bei saugomos žuvų rūšys – ožkos, salačiai, unguriai. Taip pat per jas migruoja Lietuvos vandenyse neršiančios lašišos, šlakiai, žiobriai. Kuršių mariose sutinkama apie 50 žuvų rūšių. 5 žuvų bei 1 nėgių rūšis yra įtrauktos į Buveinių direktyvos II ir V priedus.

Būdingiausios Kuršių marių žuvys: kuoja (Rutilus rutilus), ešerys (Perca fluviatilis), raudė (Scardinius erythrophalmus) dar kitaip žiežule vadinama, plakis (Blicca bjoerkna), karšis (Abramis brama). Pastarasis per nerštą būna labai baikštus. Išbaidytas gali į nerštavietę ir negrįžti. Ne veltui anksčiau prie tų vietų, kuriose gyveno karšiai, per nerštą būdavo draudžiama plaukioti valtimis, o bažnyčiose skambinti varpais. 

Žveją mėgėją pradžiugina lydekos (Esox lucius), o retkarčiais stambokas starkis (Lucioperca lucioperca), ungurys (Anguilla anguilla). Žiemą lapai populiari stintų (Osmerus eperlanus) žūklė. Antroje žiemos pusėje jos renkasi iš Baltijos jūros į marias, kad čia apsipratusios, pavasarį toliau keliautų į Nemuną neršti. Stintos turi ypatingą šviežių agurkų kvapą, kuris sustiprėja neršto metu. 

Kuršių marių plotus dalija vietinių žvejų statomi ilgi trisieniai tinklai. Geriausiai nuo jų išsisukti sugeba ožka (Pelecus cultratus), liaudyje dar kaze vadinama. Paprastai ji tinklus peršoka. Ožkų nerštas vyksta labai triukšmingai, žuvys šokinėja iš vandens, sukasi vienoje vietoje, vanduo tarsi verda. Lietuvoje ožkos dažnos, gausiausiai paplitusios Kuršių mariose.

Į žvejų gaudykles retkarčiais patenka ir šiuo metu retesnės žuvys: sykai (Coregonus lavaretus lavaretus), lašišos (Salmo salar) ir šlakiai (Salmo trutta trutta). Šlakiai neršdami ikrelius užkasa į žvyrą, darydami didelius, iki 1 m pločio ,,lizdus". Jie gali kryžmintis su upėtakiais, rečiau – su lašišomis. Jų mišrūnai yra labai gyvybingi. Sykai iš Baltijos jūros atplaukia neršti į Kuršių marias, čia pagyvena ir vėl grįžta atgal. Į marias neršti atplaukia ir taškuota silkė – perpelė (Alosa fallax). Pastaraisiais metais jų kiekis labai sumažėjo, nes ši žuvis labai jautri vandens ekologinės sistemos pakitimams. Ją draudžiama gaudyti ištisus metus visais žvejybos įrankiais. 

Baltijos jūroje pavasarį žvejai gaudo plekšnes (Pleuronectes platessa) ir uotus (Scophtalmus maxima). Pastarosios žuvys suaugusios tampa plėšrios ir panašiai kaip rykliai kartais ryja visai nevalgomus daiktus: jų žarnyne pasitaiko plastmasės ir gumos gabaliukų. Uotų mėsa labai vertinga, joje – iki 10 proc. riebalų, ji neturi jūros žuvims būdingo specifinio kvapo ir skonio. 

Sumažėjus Kuršių marių biogeninei taršai, keičiasi ir žuvų rūšinė sudėtis: pastebimai padidėjo švaraus vandens indikatorių – gružlių bei daugelio praeivių žuvų rūšių gausumas. Be to, Kuršių mariose atsirado ir naujų žuvų rūšių, kurios buvo introdukuotos arba pačios išplito ir dabar sutinkamos reguliariai arba epizodiškai (sidabrinis karosas, peledė, juodažiotis grundalas, margasis ir baltasis plačiakakčiai ir kt.). 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-29