Lydumo ragas

Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro duomenis (https://stk.am.lt/portal/) Lydumo ragas yra geomorfologinis gamtos paminklas. Šis ragas, kurio ilgis 650 m, plotis 290 m, plotas 12,001 ha, paskelbtas saugomu gamtos paminklu 1995 m. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1578). Lydumo ragas yra ovalo formos akumuliacinis smėlio kyšulys Kuršių nerijos rytiniame krante, 3 km į šiaurę nuo Pervalkos. Lydumo ragas apaugęs beržais ir karklais. Susidarė užslinkus pustomai kopai į marias. Kopa rage amfiteatriškai žemėja maždaug nuo 30 iki 2,5 metro. Lydumo ragas intensyviai skalaujamas bangų ir srovių, per metus nuplaunama iki 2 metrų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-28