Alksnynės kraštovaizdžio draustinis

Alksnynės kraštovaizdžio draustinio tikslas – išsaugoti Alksnynės kraštovaizdžio apylinkės gamtinį kompleksą su apželdintu volinės formos didžiuoju kopagūbriu, kauburiuotosios ir duburiuotos pamario bei mišku apaugusio pajūrio palvės kauburynu, pajūrio apsauginiu kopagūbriu ir smėlynais, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių radavietes, Europos bendrijos svarbos buveines. Alksnynės kraštovaizdžio draustinio plotas – 2112,36 ha. 

Anksnynės kraštovaizdžio draustinyje auga šios Lietuvos Raudonosios knygos rūšys: smiltyninė druskė (Salsola kali), baltijinė linažolė (Linaria loeselii), pajūrinė širdažolė (Centaurium littorale), lininė žarotūnė (Radiola linoides), tamsialapis skiautalūpis (Epipactis atrorubens), dirvinis česnakas (Allium vineale), blizgantysis snaputis (Geranium lucidum). Saugomi Lietuvos Raudonosios knygos grybai: smiltyninis ausūnis (Peziza ammophila), tikrinis blizgutis (Ganoderma lucidum).  

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05