2022

Pareigybė

Pareigybių sk.

I ketv.

Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2022 I ketv.

Pareigybių sk.

II ketv.

Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2022 II ketv.

Pareigybių sk.

III ketv.

Vidutinis darbo užmokėstis (bruto) 2022 III ketv.

Vadovybė

2

3418,66

2 3221,00 4 2775,79

Skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas

6

1766,55

4,4 1974,70 4,17 1786,40

Vyriausiasis specialistas

2

2013,58

2,7 2055,53 1

2368,26

Specialistas

8,5

1659,26

10,2 1615,64 12,34 1757,70
Kvalifikuoti darbuotojai 2,5 1403,79 4,57 1388,56 2 1880,98
Darbininkai 2 730,00 2 787,99 2,14 1464,94
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-28