2022

Pareigybė

Pareigybių sk.

Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2022 I ketv.

Direktorius

1

3391,62

Direktoriaus pavaduotojas

1

3445,70

Skyriaus vedėjas

5

1953,36

Vedėjo pavaduotojas 1 1019,30

Vyriausiasis specialistas

2

2013,58

Specialistas

8,5

1659,26

Kvalifikuoti darbuotojai 2,5 1403,79
Darbininkai 2 730,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-12