2021

Pareigybė

Pareigybių sk.

Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2021 II ketv.

Pareigybių sk. Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2021 III ketv.

Vadovybė

2

3244,08

2 3405,28

Skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas

6

1755,34

6 1833,18

Vyriausiasis specialistas

4

2133,10

2 2065,62

Specialistas

15

998,83

10,5 1159,77
Kvalifikuoti darbuotojai 12 1025,58 4,19 1095,75
Darbininkai 2 431,17 2 727,95
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-28