Darbo užmokestis

Pareigybė

Pareigybių sk.

Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2021 II ketv.

Pareigybių sk. Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2021 III ketv.

Vadovybė

2

3244,08

2 3405,28

Skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas

6

1755,34

6 1833,18

Vyriausiasis specialistas

4

2133,10

2 2065,62

Specialistas

15

998,83

10,5 1159,77
Kvalifikuoti darbuotojai 12 1025,58 4,19 1095,75
Darbininkai 2 431,17 2 727,95

Pareigybė

Pareigybių sk.

I ketv.

Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2022 I ketv.

Pareigybių sk.

II ketv.

Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2022 II ketv.

Vadovybė

2

3418,66

2 3221,00

Skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas

6

1766,55

4,4 1974,70

Vyriausiasis specialistas

2

2013,58

2,7 2055,53

Specialistas

8,5

1659,26

10,2 1615,64
Kvalifikuoti darbuotojai 2,5 1403,79 4,57 1388,56
Darbininkai 2 730,00 2 787,99
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-19