Darbo užmokestis

Pareigybė

Pareigybių sk.

Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2021 II ketv.

Pareigybių sk. Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2021 III ketv.

Vadovybė

2

3244,08

2 3405,28

Skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas

6

1755,34

6 1833,18

Vyriausiasis specialistas

4

2133,10

2 2065,62

Specialistas

15

998,83

10,5 1159,77
Kvalifikuoti darbuotojai 12 1025,58 4,19 1095,75
Darbininkai 2 431,17 2 727,95

Pareigybė

Pareigybių sk.

I ketv.

Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2022 I ketv.

Pareigybių sk.

II ketv.

Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2022 II ketv.

Pareigybių sk.

III ketv.

Vidutinis darbo užmokėstis (bruto) 2022 III ketv.

Pareigybių sk.

IV ketv.

Vidutinis darbo užmokėstis (bruto) 2022 IV ketv.

Vadovybė

2

3418,66

2 3221,00 4 2775,79 4 3665,31

Skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas

6

1766,55

4,4 1974,70 4,17 1786,40 3,56 2899,44

Vyriausiasis specialistas

2

2013,58

2,7 2055,53 1

2368,26

   

Specialistas

8,5

1659,26

10,2 1615,64 12,34 1757,70 11     2260,63
Kvalifikuoti darbuotojai 2,5 1403,79 4,57 1388,56 2 1880,98 3,2 1811,49
Darbininkai 2 730,00 2 787,99 2,14 1464,94 1,25 1156,50

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-27