Darbo užmokestis

Pareigybė

Pareigybių sk.

Vidutinis darbo užmokestis 2020 m.

Direktorius

1

3146

Direktoriaus pavaduotojas

1

3204

Skyriaus vedėjas

4

1702

Vyriausiasis specialistas

4

1460

Specialistas

1

789

Pareigybė

Pareigybių sk.

Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2021 II ketv.

Direktorius

1

3222,01

Direktoriaus pavaduotojas

1

3266,15

Skyriaus vedėjas

5

1755,34

Vyriausiasis specialistas

4

2133,10

Specialistas

15

998,83

Kvalifikuoti darbuotojai 12 1025,58
Darbininkai 2 431,17
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-19