Darbo užmokestis

Pareigybė

Pareigybių sk.

Vidutinis darbo užmokestis 2020 m.

Direktorius

1

3146

Direktoriaus pavaduotojas

1

3204

Skyriaus vedėjas

4

1702

Vyriausiasis specialistas

4

1460

Specialistas

1

789

Pareigybė

Pareigybių sk.

Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2021 II ketv.

Pareigybių sk. Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2021 III ketv.

Direktorius

1

3222,01

1 3262,80

Direktoriaus pavaduotojas

1

3266,15

1 3547,76

Skyriaus vedėjas

5

1755,34

5 1898,21
Vedėjo pavaduotojas     1 1508,04

Vyriausiasis specialistas

4

2133,10

2 2065,62

Specialistas

15

998,83

10,5 1159,77
Kvalifikuoti darbuotojai 12 1025,58 4,19 1095,75
Darbininkai 2 431,17 2 727,95

Pareigybė

Pareigybių sk.

Vidutinis darbo užmokestis (bruto) 2022 I ketv.

Direktorius

1

3391,62

Direktoriaus pavaduotojas

1

3445,70

Skyriaus vedėjas

5

1953,36

Vedėjo pavaduotojas 1 1019,30

Vyriausiasis specialistas

2

2013,58

Specialistas

8,5

1659,26

Kvalifikuoti darbuotojai 2,5 1403,79
Darbininkai 2 730,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-19